Ajutoare de minimis pentru agricultorii bistriţeni

*100 lei/hectar pentru compensarea efectelor secetei

Agricultorii din Bistriţa-Năsăud pot depune documentaţia pentru obţinerea unui sprijin financiar acordat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltăriii Rurale, cuantumul fiind de 100lei/hectar. Cererile se depun până în 15 octombrie, inclusiv, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, urmând ca plăţile să fie făcute începând cu 1 noiembrie.
“Guvernul României a adoptat Hotărârea 897/ 2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal. Prevederile prezentei scheme se aplică producătorilor agricolo persoane fizice şi persoane fitice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, precum şi orice forme asociatice cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii”, precizează ing. Valentin Mititean Pop, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud.
Potrivit sursei citate, ajutorul de minimis este de 100 lei/ha şi se acordă pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minimum un hectar şi maximum 10 hectare, inclusiv, într-o singură tranşă, începând cu 1 noiembrie 2012.
Beneficiarii sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă d etrei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat.
Pentru obţinerea acestui sprijin financiar, solicitanţii pot depune cereri tip, la Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, până în 15 octombrie, inclusiv. Dosarul cuprinde, pe lângă cererea tip, o copie după CI /BI a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul” de centrele judeţene APIA; adeverinţă în original care să ateste, conform înscrierilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]