Amânarea de la plata obligaţiilor fiscale, numai cu condiţia ca firma să fie „curată”

Agenţii economici din judeţul nostru care doresc să beneficieze de amânarea obligaţiilor fiscale timp de şase luni, trebuie să fi depus până în prezent, toate declaraţiile fiscale, să aibă cazierul fiscal curat şi să nu fi fost declanşată procedura insolvenţei împotriva lor.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, firmele nu trebuie să fi avut datorii la stat la 30 septembrie 2008. Pentru a beneficia de perioada maximă de amânare, contribuabilii trebuie să respecte în schimb toate termenele de plată curente.

Facilitatea trebuie solicitată de firme pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni. În acelaşi timp, facilitatea nu poate obţinută după data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă. Pe de altă parte, actul normativ arată că pentru aceasta facilitate firmele sunt obligate să constituie garanţii, în vederea instituirii unor măsuri asigurătorii, care pot fi sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau sub forma unor bunuri mobile sau imobile libere de orice sarcini.

Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru terenuri şi clădiri, evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei Europene privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cererea firmei de amânare a datoriilor trebuie soluţionată într-un termen de 15 zile de către reprezentanţii Fiscului, care vor decide dacă acordă facilitatea sau nu. Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele amânate la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.

Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic, iar prevederile actului normativ sunt aplicabile până la data de 30 iunie 2010. Normele de aplicare a prevederilor din ordonanţă vor fi aprobate pe 15 iulie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]