A apărut nr. 12 al Almanahului cultural-ştiinţific Virtus Romana Rediviva

Ne-a parvenit numărul 12 (2009-2010) al almanahului cultural-ştiinţific „Virtus Romana Rediviva”, prin grija şi amabilitatea domnului profesor universitar doctor Ironim Marţian, redactor şef al prestigioasei publicaţii clujene.

Acest număr al revistei Societăţii cultural-ştiinţifica „Virtus Romana Rediviva” Cluj-Napoca debutează cu Oda Năsăudului a prof. univ. dr. Aurel Cleja, însoţită de o fotografie din 1906-1907 a Primăriei oraşului Năsăud, una a poetului George Coşbuc (1966-1918) şi clădirea veche a Gimnaziului din Năsăud (1863-1888) alături de clădirea Colegiului Naţional „George Coşbuc” (1888-2010), iar pe pagina următoare putem citi poezia Veronicăi Oşorheian „Virtus Romana Rediviva” – străjer al Cetăţii, din care redăm câteva versuri: „Toamna-i bătrână şi se adună floarea/ De Năsăud, de Ilve, de Monor/ de Telciu, Bârgăaie, Rebrişoara/ De Zagra, Salva, Nepos şi Mocod./ De-i risipă, ea, în zările senine/ Ori dacă spart-a graniţele dimprejur,/ Cultura Năsăudului rămâne/ Fereastră către cerul de azur./ Ne adunăm la Cluj cu dorurile noastre/…”.

Deschiderea propriu-zisă a acestui număr 12 al almanahului editat de Napoca Star SRL Cluj-Napoca, cu o copertă: Lazăr Morcan, iar secretar de redacţie Dinu Ureche, redactor Vasile Tutula, redactor-şef Ironim Marţian, mai exact paginile 7-22, aparţin evocării vieţii şi activităţii scriitorului Teodor Tanco la împlinirea a 85 de ani, la 22 aprilie. La început, o scurtă „biografie”, urmată de lista cu cărţile autorului (44 la număr!), apoi un interviu al lui Constantin Mustaţă cu Teodor Tanco. Două dedicaţii ale Irinei Petraş (Aniversară) şi Doinei Cetea (Scriitorul) sunt urmate de reproduceri ale articolelor apărute în ziare şi reviste dedicate aniversării celor 85 de ani ai scriitorului omagiat, semnat de Michaela Bocu, Dinu Virgil, Redacţia ziarului „Făclia de Cluj”, prof. univ. dr. Rodica Ghiuru, Mircea Popa, Redacţia VRR, dar şi „O scrisoare către cititorii mei” a scriitorului Teodor Tanco.

Dr. Traian Rus vine cu „Noi mărturii documentare: Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş” referitoare la stabilirea adevărului cu privire la crimele şi jafurile comise împotriva românilor din Bihor de către soldaţii secui şi maghiari.

Viluţ Cărbune din Maieru este prezent cu „Năsăud: Lexic în diacronie. OP abordare geolingvistică”, precizând că, astăzi, „Geolingvistica este pe calea impunerii ei drept ştiinţă interdisciplinară, matură, preocupată cu studiul distribuţiei geografice a limbilor şi al proceselor politice, economice şi culturale care le afectează statutul şi distribuţia, fiind o metodă care îşi propune să înregistreze varietăţile dialectale ale unei limbi şi să le interpreteze în perspectivă geografică (pe hărţi).

Prof. univ. dr. ing. Ironim Marţian aşază în „Galeria academicienilor năsăudeni” pe cel de-al 31-lea membru, „Un nou academician năsăudean: geologul Augustin Vancea (1892-1973), care s-a format la Gimnaziul superior fundaţional din Năsăud. Mai găsim două lucrări ale reputatului prof. univ. dr. ing. Ironim Marţian: „Vicarul năsăudean Ioan Halmagi (1755-1818) şi „O carte de eseuri: „Zaiul de pe Sălăuţa”, de Valeri Toderici, edit. George Coşbuc, Bistriţa, 2009, 123 pag., format A5.

Şi primarul oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan, este prezent în almanahul VRR cu „Alexandru Bohăţel la Năsăud”, cuvânt la dezvelirea bustului, 1 Decembrie 2009. Despre Alexandru Bohăţel (1816-1897) mai scrie şi prof. univ. dr. Teodor Bohăţel, stră-strănepot al fostului Căpitan Suprem al Districtului Năsăud.

Mai găsim articole ale năsăudenilor: prof. Ioan Seni „Mitropolitul Andrei Şaguna şi vicarul Grigore Moisil” şi „Raport la Adunarea Anuală a Societăţii Culturale Astra – Despărţământul Năsăud, 28 noiembrie 2009”; prof. dr. Gheorghe Pleş „Din galeria directorilor Liceului Grăniceresc Năsăudean: dr. Ioan Marte Lazăr (1838-1873).

De asemenea, mai semnează în acest număr 12 al Almanahului VRR: prof. Alexandru Matei, poeţii Dinu Virgil, Raveca Vlaşin, Marius Mălai, Valeri Toderici, Marian Danci, Emil Perşea, Margareta Mureşan Gherman, Ion Bindea, Toma G. Rocneanu, Barbu I. Bălan, Lucian Bichigean – „Poezia şi pictura”, Aurelia Cosma Chişu – „Pictura”, Ioan Bendeac – „Din activitatea „Cercului de grafică şi pictură” al grupului Şcolar „Grigore Moisil” din Bistriţa condus de Victoria Fătu Nalaţiu, după 30 de ani de activitate”; Larisa Alexandra Danci – Pictură din Italia; Gabriela Mircea – „O recenzie într-un anume fel, neobişnuită, a cărţii Şirag din pietre de râu” de Veronica Oşorheianu. Tot la această carte îi mai face recenzia şi Monica Grosu.

Ing. Valeri Roderici, preşedintele executiv al VRR, col. (r.) Ioan Cârcu-vicepreşedinte, Mia Dan – secretar general şi col (r.) Ioan Boţan – casier, semnează „Darea de seamă a Consiliului Director al Societăţii cultural-ştiinţifice „Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca, asupra activităţii desfăşurate în peiroada15 noiembrie 2008 – 14 noiembrie 2009” şi Tabele nominale cu participanţii la întrunirile societăţii VRR.

Apoi, Cristina Milea – Sfinţirea crucii de la Tihuţa şi Ioan Bulbuc „Arătarea” de la Bistriţa. Mai găsim apariţii noi, 2009-2010, cărţi şi reviste: „Cetăţeni de onoare ai oraşului Năsăud”, ing. Dumitru Mureşan şi prof. Ioan Lăpuşeanu; „Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud”, prof. Ioan Seni – coordonator; „Familiile din Năsăud în anul 1869” – Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu şi Viorel Rus şi „Personalităţi din graniţa năsăudeană”; „O şcoală după un sfert de veac” de Ioan şi Lucreţia Mititean: „Istoricul şcolilor din comuna Rebrişoara…”, de prof. Leon Muti; „Dodecareflecţii” de Raveca Vlaşin; „Artur Silvetri – „Vocaţia Căii Singuratice” de Cleopatra Lorinţiu; „În calea uitării” de Valeri Toderici; „Cale-n dar” de Dinu Virgil; „Patriarhul României – dr. Miron Cristea – înalt regent” de Ion Rusu Abrudeanu; „Colecţionarul de cactuşi” de Voichiţa Pălăcean – Vereş; „Catrene, epigrame, satire, madrigale… şi altele” de Barbu I. Bălan; revistele „pro Memoria 1940-1945”, „Climate literare”; „Tribuna ideilor”.

Ultima filă a Almanahului Virtus Romana Rediviva este rezervată celor care au trecut în eternitate. Citim In memoriam ec. Nicolae Trifoiu (27 dec. 1921-23 ianuarie 2010); col. (r) av. Ioan Pintea (6 august 1937 – 6 dec. 2009) şi colaboratorii revistei VRR: acad. Tudor Drăganu (2 dec. 1912- 21 august 2010); dr. Maria Bocşe (21 aug. 1939 – 20 aug. 2010) şi redactor Radio Cluj – Codruţa Aron Vârtic (23 martie 1965 – 20 aug. 2010). Dumnezeu să-i ierte!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]