Apele Române: Primăriile sunt responsabile de igienizarea cursurilor de apă

Ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public, reamintim autorităților publice locale din județul Bistrița-Năsăud că sunt responsabile de gestionarea regimului deșeurilor în arealul pe care îl administrează.

Conform prevederilor Ordonanței nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002, consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure:

[....]c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;

k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

Subliniem faptul că instituția noastră nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor de pe maluri și din cursurile de apă, ci întreținerea albiilor și a malurilor acestora. Astfel, prin programul anual de gospodărire a apelor, se realizează reprofilări de albii, decolmatări și terasamente, acțiuni de cosire și toaletare a arborilor. Odată cu executarea acestor lucrări, ne implicăm și în igienizarea cursurilor de apă, pentru a veni în sprijinul primăriilor. Anul acesta, angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud au realizat acțiuni de ecologizare pe râurile Bistrița, Lechința, Someșul Mare și Meleș.

Instituția noastră are competențe de control și sancționare a autorităților publice locale care nu își onorează responsabilițățile. Astfel, prin intermediul Inspecției Bazinale a Apelor, în colaborare cu celelalte instituții de mediu, autoritățile locale și județene, sunt organizate periodic echipe, care au ca scop verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă.

Revenim la apelul adresat cetățenilor de a manifesta respect față de mediul în care trăim. Prezența gunoaielor în cursurile de apă și în lacuri nu este rezultatul activităților de gospodărire a apelor, ci rezultatul comportamentului reprobabil al semenilor noștri.

Ridicarea nivelului de civilizaţie, a nivelului educaţional şi adoptarea unei atitudini prietenoase, responsabile faţă de acest important factor de mediu reprezintă una din preocupările constante ale instituţiei noastre. Astfel, derulăm sistematic programe educaţionale pentru copii şi tineri și mizăm pe exemplul comportamental pe care aceştia pot să îl ofere.

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5