ASOCIAŢIA GAL „ŢARA NĂSĂUDULUI” a lansat două măsuri de finanțare active: M1/6B și M3/6B

Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului” a dat undă verde finanțărilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, respectiv Măsura M1/6 B care se adresează dezvoltării infrastructurii și serviciilor publice specifice și Măsura M3/6 B care se adresează infrastructurii sociale.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru ambele măsuri de finanțare este: 15.06.2017-17.07.2017.
”M1/6B se adresează solicitanților din sectorul public și ONG-uri și are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile pentru activități negeneratoare de venit. 
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni:
înfiinţarea infrastructurilor funerare;
înfiinţarea sau modernizarea reţelelor de iluminat public cu tehnologii noi, inclusiv echipamente specifice;
înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea de parcuri tematice, inclusiv spaţii verzi şi alei pietonale şi alte căi de acces la infrastructuri socio-culturale din proximitate; parcurile tematice se referă la amenajarea unor spaţii pentru agrement public şi promovare turistică; pentru toate spaţiile sunt eligibile inclusiv dotări şi echipamente care au legătură cu acestea;
reabilitare/modernizare/amenajare imobile ce ţin de patrimoniul cultural al satelor inclusiv echipamente şi dotări specifice; se referă la tipurile de case muzeu identificate în zona noastră;
acţiuni de sensibilizare ecologică pentru Siturile Natura 2000;
Suma totală disponibilă: 1.374.053,65 euro
M3/6 este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul public și pentru GAL Țara Năsăudului; are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile pentru activități negeneratoare de venit.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: Înființare centru de informare și consiliere pentru persoanele vulnerabile identificate în teritoriul GAL Țara Năsăudului în conformitate cu fișa măsurii. 
Suma totală disponibilă: 113.643,53 euro.”
Mai multe detalii pe pagina: www.taranasaudului.ro.
Poze: Gal Țara Năsăudului

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]