Asociaţia Grup de Acţiune Locală (GAL) ”Ţinutul Haiducilor”, lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de proiecte aferentă anului calendaristic 2014

Programul NaŢional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Program finanŢat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică

Proiect finanŢat cu fonduri nerambursabile prin Programul NaŢional de Dezvoltare Rurală

Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2

Titlul proiectuluiFuncŢionarea Grupului de AcŢiune Locală, dobândirea de competenŢe şi animarea teritoriului

Contract: C431.2021260658155

Beneficiar: AsociaŢia Grup de AcŢiune Locală”Ţinutul Haiducilor”

05.05.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

AsociaŢia Grup de Acţiune Locală (GAL) ”Ţinutul Haiducilor” vă informează cu privire la lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de proiecte aferentă anului calendaristic 2014 lansată în data 06 mai 2014.

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală ”Ţinutul Haiducilor”, oraşul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, judeŢul BistriŢa-Năsăud, de luni până vineri, în  intervalul orar 08:30-16:00, începând cu data de 06.05.2014.

            Documentele necesare precum şi anunŢul cu privire la finanŢările disponibile vor fi postate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la rubrica ”Apeluri de selecŢie”, şi vor fi afişate la sediul GAL ”Ţinutul Haiducilor”, începând cu data de 06.05.2014. De asemenea vă rugăm să consultanŢi obligatoriu site-ul: www.madr.ro  secŢiunea Dezvoltare rurală, sau   www.apdrp.ro    şi să  utilizaŢi  ultima versiune a Ghidului Solicitantului şi anexele aferente acestui ghid, pentru măsurile finanŢate prin Planul de Dezvoltare Locală al GAL ”Ţinutul Haiducilor” disponibile spre consultare pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro, rubrica ”Măsuri”.

            Solicitantul finanŢării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât şi cele din fişa măsurilor disponibile pe site-ul GAL Ţinutul Haiducilor www.galtinutulhaiducilor.ro la secŢiune ”Măsuri”.

Datele de contact ale GAL unde solicitanŢii pot obŢine informaŢii detaliate:

ASOCIAŢIA Grup de AcŢiune Locală ”Ţinutul Haiducilor”

Adresa: oraşul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr.22, judeŢul BistriŢa-Năsăud

Telefon: 037-14 08 616

E-mail: [email protected]

Web: www.galtinutulhaiducilor.ro

 

AsociaŢia Grupul de AcŢiune Locală  (GAL) Ţinutul Haiducilor cu sediul în oraşul Beclean,  promovează proiectul “FuncŢionarea Grupului de AcŢiune Locală, dobândire de competenŢe şi animarea teritoriului” finanŢat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare C431.2021260658155, încheiat la data de  09.04.2013.

Obiectivul proiectului este implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Microregiunea Ţinutul Haiducilor.

GAL Ţinutul Haiducilor este o asociaŢie non-profit, care reuneşte în componenŢa sa 61 de parteneri publici şi privaŢi, precum şi din sectorul asociativ. Teritoriul GAL-ului este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul BistriŢa-Năsăud, fiind format din 13 comune: TîrlişuaSpermezeu, Căianu Mic, UriuZagraNegrileştiPetru Rareş, Chiuza, Runcu Salvei, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Braniştea, Cuzdrioara- judeŢul Cluj şi oraşul Beclean.

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ”ŢINUTUL HAIDUCILOR” îndeamnă potenŢialii beneficiari să solicite informaŢii în vederea pregătirii proiectelor.

 

Raluca Matroş – Manager comunicare şi animare teritoriu

Mobil: 0736641433

Adresă e-mail: [email protected]

Web: www.galtinutulhaiducilor.ro

........................................................................................................................

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ”ŢINUTUL HAIDUCILOR”

JudeŢul BistriŢa-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22,

Cod poștal 425100, Tel: 037-1408616, Fax: 037-1377056, e-mail: [email protected]

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]