Astra năsăudeană, o revistă durabilă

Ioan Mititean

A apărut revista astristă năsăudeană cu nr.5, un îndreptar de preț și o lecție de demnitate națională ,sincronizată de Societatea Culturală și de Liga Scriitorilor Români,Filiala Năsăud ce s-au solidarizat spre consolidarea conștiinței de neam și țară ,ca drept moștenire de la străluciți reprezentanți ai gândirii și simțirii românești
Inaintașii astriști ne-au învățat ce înseamnă sacrificiu pentru țară ,noțiune pe care oamenii politici de azi au pierdut –o și încă vorbesc de noul drum al României ,care nu poate face abstracție de trecut,de tradițiile românești ,de românism și latinitate ,așa cum precizează cărturarul clujean Aurel Pop în rostirile sale academice.
Revista aranjată de Mircea Daroși și Ioan Seni ,cu sprijinul Colegiului de redacție și a colaboratorilor mulți la număr are șapte părți-1-Astra năsăudeană la ceas aniversar 2-Cronica literară 3-Universul poeziei 4-Istorie și cultură 5-Aniversări.Comemorări 6-Sănătate și credință 7-Mesaje.
Incepând de la pagina 3 ne întâmpină fapte,gânduri,împliniri,speranțe ,redate de președintele Despărțământului Ioan Seni ,care conduce Asociația de 25 de ani cu spor și inteligență.O activitate bogată are cercul oraș Năsăud ,președinte Floarea Pleș care prezintă un șir de informații culturale ce au avut loc în oraș și în alte localitați cu participarea astriștilor și a scriitorilor năsăudeni .Paginile 32-33 sunt ocupate de Olga Lucuța care prezintă aspecte de la adunarea anuală,o școală de educație patriotică ,unde s-a sintetizat toată aria problematicii astriste.
Astra Cluj ,prin col.dr.Vasile Tutula spune că astriștii năsăudeni sunt demni și uniți ,buni cetățeni ai Țării Năsăudului și a României ,începând cu cei 9 cărturari ce au condus Desp.Năsăud în decursul anilor cum sunt : Constantin Moisil,Ioan Pop,Paul Tanco,Ciril Deac,Ioan Pecurariu,Teodor Șimon,Iuliu Moisil,Aurel Șorobetea și cel de azi Ioan Seni.Doamna prof dr.Luminița Cornea de la Sf.Gheorghe este mândră de prietenia cu năsăudenii și în special cu Ioan Seni care slujește Astra de 25 de ani fără să aștepte nimic în schimb.Astra Beclean vorbește prin glasul scriitorului Cornel Cotuțiu care apreciază adunarea anuală de la Muzeul grăniceresc spunând : o impresionantă adunare de intelectuali,oameni de înaltă ținută culturală veniți din țară ,din Moldova și Ucraina ,dornici să-și manifeste atașamentul pentru acest mod de manifestare nonguvernamentală a anului 2015.
Cronica literară aparține scriitorului și gazetarului Menuț Maximinian care dă viață culturii prin Astra.Cărțile sale multe la număr sunt o radiografie a sufletului românesc .Despre creațiile sale vorbește Mircea Daroși ,secondat de mesajele a 22 de scriitori.Eroul principal de la Cronica literară prezintă pe scurt cărțile cu tematică astristă,cartea dedicată regretatului preot Dumitru Tomi cât și despre Școala năsăudeană cu Ioan Lăpușneanu și despre muzeul privat din Feldru cu Ioan Mititean. Domnul Mircea Popa de la Cluj prezintă povestea năsăudeanului Dumitru Nistor ,luat prizonier în Japonia în primul război mondial .La pag.50 scriitoarea Emilia Dabu din Mangalia pune nisip în clepsidra lui Mircea Daroși.,omul ce slujește prin vorbe și fapte Măria Sa Limba Română .La pag.51 Din Petre prezintă cartea colegului său Ionuț Țene ,o carte cu tematică istorică ce consolidează activitatea științifică a autorului.Despre participarea năsăudenilor la Cenaclul literar “Artur Silvestri “ de la Cluj, cu cărți reușite și apreciate de scriitorii din Ligă, vorbește Al.F. Țene ,președintele Ligii Scriitorilșor ,care exemplifică cărțile ;“Vorbe înțelepte” în două volume de Lucreția Mititean,“Biserica străbună,permanență și eternitate”de Ioan Mititean și Astra rediviva de Ioan Seni.
La pagina 55,Mircea Daroși vorbe;te la superlativ despre regretatul poet Mihai Pleș cu poezia sa filozofică din volumele “Psalmi curbi “și “Turnul lui Abel”,ce le vom pune cu grijă pe raftul sufletului nostru, cărți prezentate la Cluj prin grija și strădania mamei poetului,doamna Floarea Pleș.
La paginile 58-65 intrăm în universul poeziei cu Romulus Berceni,Ioana Lăpușneanu,Raveca Vlașin,Dorian Marcoci,Titina Țene,S .Domnica,Valentina Butnaru,Menuț Maximinean ,Mircea Daroși,George Echim,Ioana Precup,George Safir și Floarea Pleș,care au adunat la un loc clasicism și modernitate ,puse pe palierul demnității naționale .La paginile 66-69 , Adrian Onofreiu , redă probleme interesante din arhiva Astrei –Un chestionar monografic din 1911 al agenturilor Astra-Despărțământul Năsăud ,consemnând datele importante referitoare la caracteristicile generale și realizările acestora.
Cărturarul de mare cuprindere,sufletul Țării Năsăudului,col.dr.Vasile Tutula scoate în față Drapelul Regimentului –II-românesc de graniță de la Năsăud ,un exponent unic în istoria Transilvaniei și Congresul Spiritualității Românești de la Alba Iulia din 1-3 decembrie 2014.Pe Traian Gheorghe Dascăl ,mecena Astrei îl găsim la pagina 72 ,ca un pion principal a manifestării culturale de la Sighet ,cînd s-a dezvelit monumentul –Lupa Capitolina ,ce a ajuns la nr.7 din seria monumentelor care simbolizează latinitatea .Scriitorul monoran Teodor Tanco ,la nouă decenii de viață este onorat de Iacob Naroș și Mircea Daroși prin lucrările :” Basarabia,numele tău e Maria !“și Originea transilvană a lui Ion Creangă.
La pagina 78,profesorul Grigore Marțian,prezintă ultimul raport aL comisiei de cenzori după un an de la trecerea în lumea drepților ,căruia Astra îi aduce un prinos de recunoștință .La pagina 79,Ioan Seni ne descrețește frunțile cu curiozități din lumea înconjurătoare - telepatia,telekinezia,hipnoza,premoniția cu o completare de conf.dr Olimpia Iacob din Iași care dă cuvântul nutriționiștilor ,ce pun și ei pe listă o condiție a sănătății-ce și cât mâncăm,după care prin glasul lui Alexandru Bar vorbește papa FRANCISC.
La pagina 97 sunt mesaje de respect și prețuire pentru astriștii năsăudeni,cu urarea de a-și menține aceeași tinerețe în gând și inimă din partea unor cărturari ce se dedică culturii cum sunt :Nadia Urian din Cristeștii Ciceului,Monica Ureche din Bistrița,Elena Câmpan de la Societatea Conexiuni cât și români de peste Prut printre care –Dumitru Butnaru,Gîtlan Vasile,Arcadie Suceveanu,Eugen Lungu,oameni care au forța și plăcerea de a începe altceva ,oricând ,la orice vârstă.VIVAT ASTRA !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]