Astrişti năsăudeni invitaţi la serbările Colegiului Tehnic “Gr. Moisil” Bistriţa

Profesorii Ioan Seni şi Romulus Berceni din conducerea Astrei năsăudene au fost invitaţi de membrii Cercului Astra al Colegiului Tehnic “Gr. Moisil” la serbările acestei unităţi şcolare (28 oct. 2011), serbări care au debutat cu un simpozion Astra organizat de astriştii din şcoală şi moderat de însăşi preşedinta cercului – prof. ing. Tudorica Pampa. Au susţinut comunicări dedicate jubileului “ASTRA – 150” profesorii Ioan Seni, Dănuţ Archiudean, dr. Adrian Onofreiu, Romulus Berceni, şi însăşi moderatoarea - Tudorica Pampa. Programul a continuat cu dezvelirea plăcii şi a noii firme în prezenţa p.c. pr. protopop Alexandru Vidican, a inspectorului g-l prof. dr. Vasile Marc, a numeroşi profesori, elevi, părinţi şi numeroşi invitaţi. Prin vizitarea expoziţiei pregătite în acest sens, a muzeului şcolii, a CDI-ului, a atelierelor şcoală, prin contactul cu elevii şi maiştrii şcolii, dar mai ales din expozeul directorului Ioan Rusu aflam multe amănunte din datele şi performanţele acestei şcoli dotate cu 4 cabinete de informatică, 34 de cabinete tehnice, 10 laboratoare, CDI, bibliotecă, sală şi teren de sport, atelier şcoală cu dotări Phare, două autoturisme pentru Şcoala de şoferi, cantină, internat, dotări realizate în ultimii ani şi care permit existenţa în şcoală a numeroase cercuri: de astronomie, de arte marţiale, de turism, şah, civilizaţie medievală, un ansamblu folcloric de cântece şi dansuri populare... Colegiul are anual o clasă de ştiinţe, una de servicii, alta de economic şi şapte clase de tehnic – automatizări, mecanică, transporturi, construcţii, instalaţii, protecţia mediului etc, etc., putând oferi absolvenţilor certificate profesionale recunoscute în UE, permis de conducere categoria B, calificări din cele mai căutate pe piaţa muncii atât în ţară, cât şi în străinătate – sudor, strungar, constructor... Revista şcolii Alter Ego reflectă cu discreţie toate aceste realităţi, conţinutul său atractiv fiind inaugurat de însuşi directorul Colegiului Ioan Rusu cu articolul Cum am ajuns colegiu, prilej potrivit pentru domnia sa de a trece în revistă performanţele şcolii în cei 37 de ani... De admirat solidaritatea colectivului de dascăli în jurul menegerilor şcolii: director Ioan Rusu, director adjunct – Mariana Ceuca, director educativ – dr. Nicolae Ceuca, de admirat altruismul şi voluntariatul astriştilor din şcoală în jurul acestei conduceri pentru soluţionarea tuturor problemelor şcolii, cu implicare sinceră şi responsabilă...

În după masa aceleiaşi zile cei doi astrişti năsăudeni au participat la colocviile celei de a 27-a ediţii a Zilelor “George Coşbuc”, moderator – scriitorul Andrei Moldovan, prilej potrivit pentru a comenta ceea ce se întâmplă cu opera poetului năsăudean, scoasă din aria curriculară a programei şcolare. În opinia celor doi năsăudeni, opera lui Coşbuc a îndulcit copilăria şi adolescenţa anilor de şcoală a românilor din finalul secolului XIX şi întreg sec. XX, dar, probabil că astăzi, poezia socială a lui Coşbuc şi Eminescu deranjând atât de mult, îi determină pe guvernanţii ţării să-i elimine pe cei doi clasici ai literaturii române din programa şcolară... Oare ce ne mai aşteaptă? Cu cine ne înlocuim valorile în literatură, în istorie, dar mai ales în politică? Felicitări directorului Alexandru Câţcăoan pentru curajul şi reuşita zecilor de ediţii ale Zilelor Coşbuc..., prilej potrivit de a-i da ocazia poetului să se apere prin propria-i operă...

Ioan Seni, Romulus Berceni - Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]