Avem contestaţia depusă la APM împotriva modernizării Pieţei Centrale !

 

 CONTESTAȚIE

 Către,

Agenția pentru Protecția mediului Bistrița-Năsăud

 În atenția domnului Sever Ioan ROMAN - director executiv

În atenția doamnei Marinela SUCIU - șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

 
 

NU VREM PIAȚA CENTRALĂ DIN BISTRIȚA "MINERALIZATĂ"

 

Aceasta este o campanie inițiată dePARTIDUL VERDE organizația municipiului Bistrița

 

Noi, Partidul Verde organizația municipală contestăm Decizia etapei de încadrare – proiect din 27.04.2018 pentru proiectul de așa zisă modernizare a Pieței Centrale depus de Primăria municipiului Bistrița cu nr 4512/23.04.2018 cu ultima completare la nr. 4570/24.04.2018 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Cerem Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud respingerea avizării acestui proiect neprietenos cu mediul înconjurător și rugăm să nu eliberați Autorizația de Mediu sau un alt acord de mediu din următoarele motive:

  1. Încă din data de 24 iunie 2015 la ședința publică a Consiliului Local Bistrița când s-a votat și discutat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind amenajarea Pieței Centrale, situația juridică a acestui perimetru era neclarificată și neactualizatăîn Cartea Funciară a orașului, privind modul de folosință, astfel că avizul de legalitate dat îl considerăm ilegal și nelegitim.
  2. Astfel s-au încălcat grav legile 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administraţia publică și nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dar și modul corect de informare al cetățenilor prezenți la dezbatere.
  3. Se încalcăLegea 24/2007 actualizată şi republicată - Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, art.10, 12, 16, 18.
  4. Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecția mediului.
  5. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind Protecţia mediului, art.70-71:

Protecţia așezărilor umane

Art. 70 Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

b)să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menținere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundațiilor;

c)să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;

d)să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;

e)să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;

f)să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;

Art. 71 Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice este interzisă.

  1. Decretul  887/din 28 iunie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind Protecția mediului

 

În Cartea Funciară perimetrul delimitat de Piața Centrală apare înscris cu grupuri sanitare, anexe, curți și construcții, drumuri  descrise și în Certificatul de Urbanism la regimul juridic.

În schimb,în documentația depusă pentru obținerea Autorizației de Construire pentru proiectul Modernizare Piața Centrală care este semnată de primarul orașului, se specifică clar prezența a 5021 mp spații verzi și rondouri existente.

Amintim căși Comisariatul Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud a trimis notificări Primăriei Bistrița de a încadastra corect toate perimetrele de Spații Verzi care sunt deja amenajate în municipiul Bistrița.

Excludem din capul locului ca perimetrele  înierbate și rondourile (două) cu flori să fie distruse. Ne opunem ferm tăierii arborilor de aliniament și a celor localizați în perimetrul Pieței centrale aflați într-o stare bună de sănătate. Propunem chiar plantarea în Piața Centrală de noi arbori care să completeze zonele expuse însoririi puternice și să înlocuiască pe parcursul timpului arborii bătrâni.

 

Având în vedere cele de mai sus solicităm anularea Deciziei de încadrare eliberată în data de 27.04.2018 pentru proiectul “Modernizare Piața Centrală”.

 

În sprijinul celor solicitate Partidul Verde organizația locală Bistrița depuneîn copie un număr de 137tabele cu 1.370semnături din partea cetățenilor care NU sunt de acord cu proiectul de mineralizare a Pieței Centrale și nici cu modalitatea de modernizare” prin defrișarea arborilor de aliniament și a celorlalți arbori existenți în Piața Centrală, desființarea rondourilor cu flori și a perimetrelor înierbate.

               

 Marius Horia BĂLAN – președinte organizația Bistrița

  Cristian ȚETCU – președinte filiala Bistrița-Năsăud

.

Comentarii

11/05/18 10:46
Balan Marius- e...

La aceste semnaturi direct pe tabele s-au mai adaugat 3320 stranse pe petitia online; NU VREM PIATA CENTRALA MINERALIZATA. Puteti sa o consultati.

13/05/18 11:20
Bistritean

Ma... daca asa va arata viitorul Centru bistritean, atunci va fi unul urat, searbad si lipsit de orice motivatie ptr turism, vizitare ori recreere , sau poate ca de fapt asta se vrea si pe bancile de acolo sa nu gasim decat pe domnul Cretzu, jucand table... cand va iesi la pensie ...

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]