Bistriţa Bârgăului, realizări şi perspective

În perioada ultimilor opt ani Administraţia publică locală sub conducerea şi coordonarea edilului Vasile Laba, cu sprijinul viceprimarului şi a întregului colectiv din aparatul de specialitate al primarului, şi-au concentrat eforturile pentru începerea procesului de modernizare a comunei prin accesarea unor proiecte finanţate din fonduri europene, guvernamentale sau din bugetul local al comunei.
Redăm în continuare, spre informarea cetăţenilor, rezultatele acestor eforturi obţinute în perioada anilor 2004-2012.
I. Proiecte realizate din fonduri europene :
- Modernizarea, extinderea şi dotarea spaţiului şcolar la Şcoala generală Nr. 2 din Pustă ;
Proiect început în anul 2009 şi terminat în 2010;
- Extinderea reţelei de apă şi canalizare în comună în cadrul Programului ISPA ;
Proiect început în anul 2009 şi realizat treptat în anii următori ;
Amenajarea Centrului de colectare a laptelui cu două tancuri de răcire
Proiect finalizat în anul 2008,
Din fondurile europene primite ca subvenţii pentru păşuni s-au efectuat, în ultimii trei ani, lucrările de curăţire şi defrişare a păşunilor din Corca, Petreuşeri, Cioanca, Preluci, Poiana Calului, Vulturul, Strunior, Jirezi.
Tot din aceste fonduri s-au construit : un local de stână în Corca, un local de stână în Poiana Calului, aducţiunea de apă în Corca, Aducţiunea de apă în Strunior;
II. Proiecte realizate din fonduri guvernamentale:
Construirea unui pod din beton la Cociorvă :
Proiect finalizat în 2008 ;
Construirea podului din beton de la Tătarca :
Proiect finalizat în anul 2008 ;
Reabilitarea şi modernizarea localului de şcoală cu clasele I - IV din sat :
Proiect finalizat în anul 2008 ;
Construirea şi darea în folosinţă a unei săli de gimnastică la Şc. Generală Nr. 1 :
Proiect finalizat în anul 2010 ;
Construirea unui teren de sport la Şcoala generală cu clasele I-IV din sat :
Proiect finalizat în anul 2009 ;
Achiziţionarea unui microbuz şcolar pentru transportul elevilor ;
Modernizarea drumului de la Pietroasa :
Proiect început în anul2009 şi aflat în derulare
Amenajarea de spaţii verzi în centrul civic al comunei :
Proiect derulat în anul 2011
Amenajarea unei baze sportive în mediul rural :
Proiect început în anul 2010 şi aflat în stadiul de finalizare;
Înlocuirea acoperişului la Şcoala generală Nr. 1 din sat ;
Înlocuirea ferestrelor la Şcoala generală Nr. 1 din sat :
Proiect finalizat la finele anului2011 ;
III . Proiecte realizate din bugetul Consiliului judeţean :
- Construirea podului de la Şoimul :
Proiect finalizat în anul 2009 ;
- Modernizarea (asfaltarea) drumului spre Colibiţa :
Proiect început în anul 2009 şi finalizat în anul 2011;
Proiecte realizate din fonduri private :
- Construirea unui local de farmacie în comună :
V. Proiecte realizate din bugetul local al comunei :
- Reabilitarea şi modernizarea localului Primăriei :
Proiect început în anul 2006 şi finalizat în anul 2007 ;
Construirea următoarelor poduri din lemn pe raza comunei : Uzina electrică, la Ture, la Mogoagea, la Bozga, pe Uliţa bisericii, la Cobuţ ;
Construirea sau repararea unor punţi de trecere peste apă : la Bugnăreşti, la Boncu, la Prigon, la Valea Bârnelor;
Finalizarea lucrărilor de amenajare a Brigăzii silvice de la Stegea ;
Amenajarea popasului turistic Şoimul cu mese acoperite şi aducţiune de apă ;
Efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţa nr. 2 din Pustă ;
Amenajarea Izvorului de apă sărată de la Slătioara – (2009);
Împrejmuirea localului Primăriei şi a localurilor de şcoală din sat şi din Pustă ;
Extinderea trotuarului de la Ocolul silvic până la Uliţa Boneu ;
Amenajarea parcării de la Izvorul Şoimul ;
Confecţionarea şi instalarea balustradelor de la podul Pietroasa ;
Betonarea spaţiului din faţa magazinelor universale din sat şi din Pustă ;
Extinderea iluminatului public pe Valea Bârnelor, Fabrica de cherestea, Pripoare,
Dotarea şcolilor cu calculatoare ;
Pavarea cu pavele a parcării din zona Primăriei ;
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii la toate şcolile de pe raza comunei ;
Introducerea serviciului de salubritate în comună ;
Achiziţionarea unui TAF nou ;
Efectuarea lucrărilor de pietruire şi nivelare a drumurilor comunale : Valea Munceilor, Valea Slatinei, Blidireasa, Valea Bârnelor, U.Cloşcă, Sub Potică, Pietroasa – Rupturi, Brazii Buni, U. Doamnei, U.Tătarca, U.Tapiţierilor, Piatra Bridireiului, Poarta Bistriţei, Colibiţa-vatra de sat ;
Efectuarea lucrărilor de pietruire şi întreţinere a drumurilor forestiere : Ţiganca, Repedele-Scoruşet, Repedele-Tănoguri, Şoimul de Sus, Şoimul de Jos, Pietroasa de Sus, Pietroasa de Jos, Stegea, Neagra,
În fiecare an Primăria a oferit cadouri de Crăciun tuturor copiilor din grădiniţe şi din clasele I-VIII de la şcolile de pe raza comunei ;
În ultimii trei ani s-a organizat sărbătorirea festivă a familiilor care au împlinit 50 ani de căsnicie ;
În anul 2008 a fost organizat la Bistriţa Bîrgăului „Alaiul nunţilor de pe Bârgău”;
Proiecte aflate în derulare:
Din fonduri europene :
Începerea lucrărilor la proiectul „Asfaltare drum Blidireasa-Pietroasa de Jos”;
Amenajarea unui punct de informare turistică în Bistriţa Bîrgăului ;
Din fonduri guvernamentale :
- Continuarea lucrărilor la proiectul „Asfaltare drum Pietroasa”
Finalizarea lucrărilor la proiectul „Amenajare bază sportivă”;
Finalizarea lucrărilor la proiectul „Spaţii verzi”;
Modernizarea Căminului cultural din sat ;
Începerea lucrărilor la proiectul „Modernizare uliţe comunale pe o lungime de 5,7 km ;
Realizarea reţelei de apă şi canalizare pe Pietroasa ;
Construirea unui bloc de locuinţe sociale prin ANL ;
Construirea unui local de grădiniţă cu două grupe la Pustă ;
Construirea unui local de grădiniţă cu două grupe, în sat ;
Extinderea reţelei de apă pe Blidireasa şi Uliţa Bisericii;
Lansarea unui proiect de punere în valoare a zonei protejate „Situl Natura 2000”;
Pregătirea documentaţiei necesare pentru atestarea localităţii Colibiţa ca staţiune de interes local ;
Din bugetul local :
Extinderea reţelei de apă pe Uliţa Cloşcă ;
Izolare termică la Şcoala generală nr. 1 din sat;
Extinderea reţelei de iluminat public în vatra de sat Colibiţa;
Împrejmuire Primărie – Şcoală Generală – Cămin Cultural.
(Buletin informativ editat de Consiliul Local Bistriţa Bârgăului)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5