Breviar astrist – decembrie 2012

1 Decembrie la Năsăud, ca şi-n celelalte comunităţi, a însemnat actul festiv al localnicilor dedicat Zilei Naţionale, act la care participanţii au fost onoraţi de prezenţa autorităţilor judeţene şi chiar parlamentare. Alături de coroanele de flori depuse la Monumentul Eroilor de Primăria şi Consiliul Local, de Consiliul şi Prefectura Judeţului, de Partidele şi Instituţiile locale a fost depusă şi coroana celei mai vechi societăţi culturale – Astra năsăudeană. După un Te Deum şi un Cuvânt documentat al primarului Mircea Romocea a urmat un bogat program artistic, cu artişti şi formaţii locale şi judeţene dedicat năsăudenilor. Un grup numeros de astrişti au depus coroană de flori şi la statuia lui Ferdinand I Întregitorul – regele României în timpul căruia s-a înfăptuit Marea Unire.
5 decembrie. Corul “Laudaţio” al Bisericii ortodoxe nr. 2 Năsăud (preot dr. G. Celsie, dirijor D-tru Buhai), alături de corurile de copii şi cadre didactice ale Şc. Gen. «M. Eminescu» Năsăud (dir. Mărioara Secheli, dirijor Elena Sidor) au avut o prestaţie deosebită la ediţia a V-a a Festivalul naţional de colinde al UBB, Extensia Năsăud, ediţie organizată de universitarii Horaţiu Catalano şi Denisa Manea şi mult apreciată de liderii CJ BN Emil R. Moldovan şi Alexandru Pugna
5 dec. Astriştii năsăudeni au admirat Expoz de artă florală a medicului Rodica Maria Bolog, organizată la Muzeul Grăniceresc - director dr. L Vaida, festivitate la care au participat şi directorii celorlalte Muzee din judeţ şi un numeros public năsăudean, mulţi din mediul sanitar;
6 dec. Preşedintele Astrei năsăudene prof. Ioan Seni a onorat succesul profesoarei Monica Măgurean – membru Astra Sângeorz Băi, coordonator de Proiect în finanţarea reuşitei astriste - Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare.. Ţara Năsăudului, prof. care şi-a susţinut problele oficiale pentru gradul didactic I, obţinându-l cu calificativul maxim 10 (zece). S-au exprimat laudativ privitor la lucrarea şi activitatea sa educativă extraşcolară profesorii Ioan Seni, Anchidim Strugari – fostul director al Liceului, Victoria Croitor – exdir. adj., directorul Şcolii - Radu Cârcu, presedintele de comisie prof. dr. Chiş Alexandru şi coordonatorul lucrării prof. dr. Inceu Adrian Mihai de la Universitatea clujeană, facultatea de Şt. economice.
6 dec. - în cadrul şedinţei festive a CL, primarul oraşului prof. Mircea Romocea a oferit diploma de Cetăţean de onoare al oraşului, remarcabilului director al „Intex” Năsăud – ing. dipl. Dorel Sima, cel mai statornic susţinător al acţiunilor educative ale Astrei năsăudene, atât pe plan local, cât şi la nivel naţional şi internaţional. Îl felicităm şi-i dorim sănătate şi prosperitate;
7 dec. la Muzeul „Liviu Rebreanu” Năsăud, membrii Astrei – Ioan Seni, Grigore Marţian, Romulus Berceni, fam. Lucreţia şi Ioan Mititean (Năsăud), Icu Crăciun, Iacob Naroş (Maieru), Liviu Păiuş (Rodna) au participat la întâlnirea anuală dedicată scriitorului Liviu Rebreanu, cu scriitorii din judeţ: Andrei Moldovan – preşedinte, Olimpiu Nuşfelean şi Alexandru Câţcăoan – moderatori, Virgil Raţiu, fam. Victor Ştir, dr. Ostace, Aurel Podaru, Valer Ilovan, custode ş.a.;
12 Dec. astriştii Ioan Seni, pr. Giorgică Cira, prof. drd. Nicolae Bosbiciu, dr. Gh. Pleş Icu Crăciun, Iacob Naroş, Liviu Păiuş, au susţinut întâlnirea Clubului „Saeculum” din Beclean – preşedinte scriitor Aurel Podaru, cu scriitorii Runcului – Vasile Dâncu, Vasile G. Dâncu, Ioan Pintea şi Grigore Pop, la care au mai participat Virgil Raţiu, Marcel Săsărman, Valentin Falub, Radu Zăgreanu, Ştefan Mihuţ (Dej), Mircea Cupşa, Anchidim Pavelea – primar Runc, Leon Pinti.., Gavril Moldovan (Bistriţa); Pe când o întâlnire cu aceşti poeţi şi la Năsăud???
14 dec. la Muzeul Grăniceresc Năsăud – dir. dr. Lucian Vaida, membrii Astrei sărbătoreau pe cercetătorul Mircea Prahase, la cei 65 de ani ai săi, dedicându-i binemeritate elogii pentru meritele sale în susţinerea Astrei năsăudene prin revista pe care o conduce „Studii şi Cercetări Etnoculturale” şi unde Astrei i se rezervă un spaţiu corespunzător. Alături de elogiile aduse în volumul „Convergenţe etnoculturale In honorem Mircea Prahase”, editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 358 pag. s-au adăugat aprecierile laudative ale prof. univ. dr. Vasile Dobrescu (Tg. Mureş), Cornel Cotuţiu (Beclean), Nicolae Gălăţan (Bistriţa), Ioan Mititean, Ioan Seni, Floarea Pleş, Romulus Berceni, Claudia Petean Sabău, pr. Crin Teodorescu (Năsăud), Maria Mureşan, Pavel Berengea, Veronica Oşorheian, Valer Petrehuş (Valea Ilvelor), Mircea Daroşi (Nepos)..;
15 dec. Cercul Astra din Liceul cu Program Sportiv Bistriţa – preşedinte prof. Romana Fetti şi conducerea Şcolii (dir. prof. Pop Augustin, dir. adj. prof. Cristurean Violeta, dir. adj. prof. dr. Gătej Mircea, consilierul educativ Bumbu Silvia) organizau a IV-a ediţie a Simpozionului cu participare naţională: ”Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice” şi Expozitia-concurs de fotografie pentru elevi: „Sa redescoperim Romania”. S-au alăturat şi astriştii năsăudeni: Ioan Seni, Romulus Berceni Ana Filip (Salva), Tudorica Pampas - preşedinte Astra Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa. Au colaborat ISJ BN (Ilieşiu Leonida, Iacob Lucica, Unciu Speranta), CCD BN, UBB Cluj-Napoca, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Şc. Gen. nr. 1 Bistriţa, Şc. Gen. „Tiberiu Morariu” din Salva, Şc. Gimnazială Braniştea; Col. Ec. Năsăud (Secheli Veronica, Tanase Rodica, Tanase Dan); Col. Tehn. Infoel; Au susţinut acţiunea prof. Guiu Octavian si toţi ceilalti colegi - membri ASTRA din LPS-Bistrita; Din Chisinau, R. Moldova participau: Roscovan Serafima, Godoroja Tatiana; Antreprenor din Bistriţa: Cristian Tetcu
19 dec. directorul Coleg. Naţ. „G. Coşbuc” Al. Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra Năsăud organiza Concertul anual de colinde cu invitaţi din Rebrişoara şi Poiana Ilvei la care au participat şi membrii Astrei din oraş – Floarea Pleş - preşedinte, fam. Valerica şi Romulus Berceni, fam. Lucreţia şi Ioan Mititean, Ioan Seni, Liviuţa Istrate, Florin Persecă; astriştii din Şcoală; din Poiana Ilvei – pr. Leon Pop, Sandu Ureche, Ioan Coruţiu, Mărioara Buta, primarul Eugen Benţa; din Rebrişoara – dir. Rodovica Ciuta, cons. educ. Leon Buzilă şi soţia Sanda, Adela Hoha, Veronica Petri, Leon Scridon, fam Nicolae şi Smaranda Lup ş.m.a; Concertul a fost onorat de insp. g-l adj. prof. Mihai Mureşan şi consilierii Nicolae Cârcu, Petru Drăgan, Dorel Oltean şi Redac Răzvan;
20 dec. dir. Şc. Generale „M. Eminescu” Năsăud – prof. Mărioara Secheli. dir. adj. Victoriţa Costea şi consilierul educ. Ionela Bidică au organizat Concertul anual de colinzi la care şi-au adus aportul elevii şcolii instruiţi de Mariana Burduhos, Maria Gonda, d-ra Raluca Morar (Bistriţa), Lenuţa Sidor precum şi Grupul vocal de la Colegiul Ec. Năsăud – instr. Ecaterina Raţiu, Corul Bisericii nr. 2 „Laudaţio” – dirijor D-tru Buhai, şi Corul cadrelor didactice din Şcoală – instr. Lenuţa Sidor. Emoţiile trăite de membrii Astrei năsăudene s-au manifestat din plin şi fără limite.
27 dec. ediţia a XVII-a a Festivalului ilvean de colinde, obiceiuri de iarnă şi port popular, s-a desfăşurat la Leşu: primar Ioan Pop, care a oferit daruri pentru toate grupurile de colindători, inclusiv o masă caldă; Nicolae Lupşan - preşedinte Cerc Astra Leşu, organizator şi moderator al Festivalului; Dorel Rauş - dir. Şcolii, Maxim Pralea dir. Cămin Cultural, pr. Ioan Mihăilă, prof. Elena Lupşan, Mariana Bosbiciu, Radu Todică – instructori, ş.a. Prezentatoare – d-ra Bianca Pop; Gazdele s-au prezentat cu grupuri de colindători, Pluguşorul, interpreţi valoroşi de colinde, precum Ionela Dragotă, Fodorca Alin ş.m.a; Lunca Ilvei: primar - Flaviu Lupşan, director - Ionel Balea, cons. Educ. - prof. Adela Văsâieş şi D-na Lidia Someşan s-au prezentat cu grupul de colindători şi solistele Camelia Maftei, Amalia Gabor, Roxana David, Maria, şi Melinda Brumă, pe acompaniament de taraf; Măgura Ilvei: primar - Valer Avram, director - prof. Daniela Şuşcă s-au prezentat cu grupul „Cetiniţa”: colaj de colinde autohtone şi teatrul religios „Irodul”, copiii fiind pregătiţi de Doamnele Lucreţia Ruşti şi Maria Chindriş; Leşanca Sabina Leonte Alb, însoţită de fiica sa Alexia, venite din Oradea au prezentat colinzi vechi culese de la bătrânii din Leşu; Din jud. Mureş a fost prezent grupul de colindători „Nirăştenii”, aparţinând Ansamblului folcloric „Hora” din oraşul Ungheni, cu colinde străvechi româneşti, instructor Ovidiu Furnea: „Noi nu colindăm de foame/ Numa pe ginars de poame// Noi nu colindăm a cere/ Numai pe ginars de pere//. Au fost deosebiţi!; Ilva Mare: primar - Alexandru Anca, director - prof. Ştefan Sas au trimis colindători care au pus în scenă obiceiul „Şezătoarea”, cu jocurile Sita, Fântâna, Lanţul, Cociorba şi Jocul caprelor, după melodii cântate la taragot şi versuri strigate de şugubăţul Miluţ Bărbos. Copiii pregătiţi de profesorii Pavel şi Ionel Berengea sunt laureaţii mai multor festivaluri, iar la cel din 2012 au câştigat premiul I; Poiana Ilvei: primar - Eugen Cristian Benţa, dir. - Alexandru Ureche au prezentau cu grupul de copii obiceiul „Irozii” – instructor Alexandru Pop, şi un colaj de colinde, cu interpretul Ionuţ Zăgrean, instructor – D-na Mărioara Buta, veteran al acestui festival.. Au adus elogii atât gazdelor cât şi tuturor grupurilor de colindători, d-l deputat Stelian Dolha, primarul Eugen Cristian Benţa care anunţa publicul că ediţia viitoare (a XVIII-a) va fi organizată de Poiana Ilvei; profesorul Ioan Seni – preşedintele Astrei Năsăudene, care mulţumea tuturor pentru efortul făcut, atât în organizare, cât şi în deplasarea formaţiilor; îi felicita pe micii colindători pentru repertoriul şi portul bătrânesc pe care-l promovează; îi felicita pe instructorii acestor copii pentru care dânşii îşi sacrifică din timpul lor; îşi exprimă încrederea că ilvenii sunt prea ambiţioşi ca să renunţe vreodată la acest Festival şi dacă primele 17 ediţii au fost mai grele, următoarele vor fi mai uşoare şi mai frumoase, tocmai pentru că valorifică patrimoniul moştenit de la părinţi şi bunici - colindul, obiceiurile, portul..; A oferit diplome de merit a Astrei năsăudene tuturor primarilor, directorilor de şcoli, instructorilor, consilierilor educativi care susţin cu responsabilitate continuitatea acestui Festival. A fost însoţit de preşedinta Astrei oraş Năsăud – Floarea Pleş, de astriştii Ioan Mititean, Leon Catarig, Lucreţia Mititean, Mihai Cucoş, Macedon Suciu, Grigore Lungu şi familia pictorului Nechita şi Maria Bumbu din Nepos. Felicitări D-lui primar Ioan Pop şi familiei sale, D-lui Nicolae Lupşan, familiei sale şi tuturor leşenilor care s-au implicat cu răspundere, în mod altruist şi voluntar, aşa cum se întâmplă de regulă în mediul astrist. Succes poienarilor la viitoarea ediţie. CJC şi IŞJ şi-au făcut simţită prezenţa prin plachetele, diplomele şi afişele oferite protagoniştilor.
La început de An Nou dorim primarului din Năsăud – prof. Mircea Romocea şi tuturor primarilor din arealul Astrei năsăudene, multe izbânzi în folosul comunităţilor pe care le conduc. „Când vrei să faci lucruri mari pentru oameni, nu trebuie să fii deasupra lor, ci în rând cu ei”. Sperăm să fim înţeleşi în demersul nostru cultural-educativ cel puţin aşa cum am fost înţeleşi în ultimii peste 20 de ani, de autorităţile locale, judeţene şi naţionale. Sperăm, prin bunăvoinţa D-lui primar Mircea Romocea, să fie rezolvată cât mai grabnic problema sediului Astrei, aflat de câţiva ani în renovare şi despre care primarul Dănuţ Oancea, în Protocolul din 6 febr. 1996 spunea: „Spaţiul de 32 mp, compus din două camere, situat la parterul imobilului din Piaţa Libertăţii, nr. 15, a fost atribuit Societăţii Culturale „Despărţământul Năsăud Astra”, pe durata existenţei acestei societăţi.., Consiliul Local rezervându-şi dreptul de a retrage atribuirea în cazul în care interesul major al oraşului o cere, cu atribuirea unui alt spaţiu necesar bunei activităţi a societăţii, conform art. 1 şi 2 din Hot. CL 37/1995”. În Sediul Astrei a fost organizată Galeria celor 22 de academicieni năsăudeni, expoziţia permanentă a Astrei şi Biblioteca Despărţământului alcătuită din donaţiile medicului George Trifon – directorul Spitalului, ec. Nicolae Trifoiu din Cluj şi prof. univ. Alexandru Tohăneanu din Timişoara, la care s-au adăugat şi alte donaţii locale. Sediul Astrei era un punct real de atracţie pentru oaspeţii sau turiştii oraşului. Credem în bunăvoinţa noilor aleşi.
Urăm tuturor astriştilor, simpatizanţilor şi partenerilor Astrei bucurii cât mai multe în Noul An.
Prof. Ioan Seni – preşedinte.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]