Bugetul municipiului Bistriţa va fi aprobat săptămâna viitoare

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 16 martie 2017, ora 14,00

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 16 martie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea înfiinţării Autorităţii Urbane la nivelul municipiului Bistriţa, organism intermediar de nivel II al POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Bulervardul Republicii nr.8”, municipiul Bistriţa
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2017
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2017
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                        PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

test2

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]