40 de Teze ortodoxe despre Dumnezeu şi mântuirea omului

Ce sunt Botezul şi Sfântul Mir

Teza 19.

Botezul este Taina pin care se intră din starea de păcat în starea de har, în comuniunea cu Hristos şi a fost înfiinţată de Mântuitorul pentru omul care crede în El. „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, Matei 28, 19. Acestea au fost cuvintele Mântuitorului spuse Apostolilor Săi cu puţin înainte de Înălţarea Sa. Omul devine membru al Bisericii, renaşte din apă şi din Duh, Botezul reprezentând un organ al renaşterii omului şi mijloc al mântuirii. Taina se săvârşeşte printr-o întreită scufundare a celui care se botează, în numele Sfintei Treimi şi prin moartea omului vechi se produce renaşterea omului nou pentru viaţa în Hristos care constituie şi efectul principal al Botezului. Botezul curăţă omul de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute mai înainte. Deşi păcatul dispare prin Botez, urmările păcatului rămân totuşi în cel botezat, aceasta fiind o taină mare mai presus de înţelegerea minţii noastre. Mântuitorul a spus, „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui”, Matei 16.
Ideea centrală la protestanţi este aceea că Duhul Sfânt mântuieşte pe om fără colaborarea acestuia, omul neputând colabora pentru că este mort spiritual, chiar mai mult, s-ar opune mântuirii sale. Adunările sectanţilor susţin că Botezul trebuie făcut numai adulţilor pentru că numai ei au credinţa şi pocăinţa, condiţii pentru primirea Tainei. Ortodoxismul răspunde că dacă Mântuitorul ar fi exclus copiii de la Botez, i-ar fi exclus şi de la mântuire, ori El a arătat că fără Botez nu există mântuire. Vârsta n-a constituit o problemă atât de importantă, Mântuitorul ar fi amintit de ea, ceea ce nu s-a întâmplat. Mântuitorul n-a spus că împărăţia cerurilor este a copiilor, dacă ar fi spus aşa atunci s-ar înţelege că se poate intra acolo şi fără botez, ceea ce este exclus. Adică cum este posibil ca un copil care în copilăria sa a fost membru al împărăţiei cerurilor, la o anumită vârstă cade din această comuniune cu Dumnezeu? Hristos a spus, „a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”, adică a celor nevinovaţi ca pruncii. „Lăsaţi copiii să vin la Mine” înseamnă să lăsăm copiii să primească Botezul spre mântuirea lor, Mântuitorul luându-i pe copii, pentru nevinovăţia lor, numai ca teme de comparaţie. Evident la copii înţelegem o credinţă subtituită. Scufundarea în apa Botezului înseamnă moartea celui botezat, iar ieşirea din apă este naşterea din nou la o nouă viaţă.
Ungerea cu Sfântul Mir, sau Mirungerea, este Taina care pune în mişcare energiile oferite omului prin Botez. „Pecetea darului Duhului Sfânt”, adică începutul comunicării personale cu noi oamenii a Duhului Sfânt. Taina aceasta nu se repetă, la fel ca şi Botezul cu care se află în stânsă legătură, Mirungerea făcându-se imediat după Botez. Mirungerea întăreşte pe proaspătul membru al Bisericii prin Duhul Sfânt, viaţa spirituală progresând continuu. Sfântul Mir este untdelemn amestecat cu mirodenii, pregătit în fiecare an în primele trei zile din săptămâna Patimilor şi este sfinţit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe respective.
Protestanţii resping Taina şi n-o acceptă, împreună cu sectele, nici măcar ca simbol.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]