Cetățenie democratică în Caccamo, Italia prin proiectul Erasmus+

În perioada 3-5 iulie, în orașul Caccamo, Sicilia, Italia s-a derulat a doua întâlnire transnațională din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA201 („New citizenship in schools-Cetățenie democratică în școli- Nr:2017-1-BE01-KA201-024757) la care au participat patru cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Tiberiu Morariu” Salva, prof. Vasilica Găzdac, prof. Luminiţa Girigan, prof. Alexandra Sas, prof. Crina Linul.

         Această întâlnire a fost organizată de către echipa Italiei, Instituto Comprensivo G.Barbera,Caccamo, la care au participat profesori din institutia gazdă, profesori din România dar și din cadrul școlii coordonatoare Ecole Saint Joseph Boondael, Bruxelles, Belgia,

         Întâlnirea transnațională a fost scurtă dar intensă din punctul de vedere al activităților desfășurate: au fost prezentate activitățile derulate în primul an de proiect, au fost stabilite forma chestionarelor de evaluare intermediară pentru elevi,parinți, profesori, au fost stabilite termenele limita pentru viitoarele activități din al doilea an de proiect, au fost stabilite datele pentru urmatoarele evenimente de formare pe termen scurt pentru profesori care se vor desfasura in Octombrie 2018 in Caccamo, Italia si Martie 2019 in Bruxelles,Belgia, perioada ultimei întâlniri transnaționale din Salva,România din Iulie 2019, s-a finalizat raportul intermediar si s-au adus completari referitoare la platforma Mobility Tools, sugestii de imbunatatire a spatiului Twinspace ,paginile de website si a paginii de Facebook a proiectului.

Un moment important al acestei  întâlniri, pentru noi cadrele didactice, a constituit-o participarea la conferinta re de diseminare a proiectului in cadrul comunității locale și regionale în prezența elevilor,părinților și a altor oficialități invitate, conferința educațională a avut loc in Sala Prades din Castelul Caccamo.In cadrul acestui eveniment echipa română a prezentat filmul activității Discovering nature,discovering each other, posterele realizate cu această temă  pentru cresterea vizibilității proiectului si autocolantele pentru diseminarea proiectului in cadrul comunității italiene.

Vizitarea școlii partenere a reprezentat pentru noi un moment important în schimburile educaționale  deoarece am făcut cunoștință cu sistemul italian de învățământ cu accent pe ciclul preșcolar și cel primar dar si cu bunele practici ale acestei școli prin numeroasele proiecte POCU sau Fondul Social European implementate în ultimii ani prin care s-au finantat laboratoare IT, săli se sport ultramoderne, săli de teatru, laboratoare de muzică, de ceramica, de fotografie, laboratoare de jurnalism precum si numeroase spații dedicate elevilor cu nevoi speciale. Școala parteneră este o școală pilot în implementarea unor module educaționale inovative  ca și  Filosofia in gradiniță, Dezvoltarea inteligenței emotionale prin arte care contribuie din plin la creșterea prestigiului școlii in comunitatea locală și națională.

Vizitele tematice au cuprins elemente din patrimoniul cultural european italian si cu accent pe elementele istorice diverse ale zonei siciliene, Castelul Caccamo, Centrul vechi al orașului Caccamo care datează din anii 1100, numeroase biserici si catedrale care imbinau diverse stiluri arhitectonice cu  influențe bizantine și spaniole, precum si împrejurimile orașului Palermo.

Toate aceste activităţi şi experienţe educaţionale contribuie din plin la schimbul de bune practici educaționale între școlile implicate în proiect, distribuirea la scară largă a materialelor create în proiectele Erasmus+, consolidarea legăturilor de prietenie între profesorii, elevii și părinții elevilor implicați în proiect și găsirea de soluții comune la nevoilor identificate in comunitățiile locale ca și depopularea și creșterea atractivității competențelor civice in context european.

            Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informatiie pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit continutul acestor informații.

 

  Prof. Vasilica Găzdac

Prof. Alexandra Sas

    Prof. Luminiţa Girigan

 Prof. Crina Linul

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]