Consiliul Judeţean, convocat de îndată. Vezi proiectul ordinii de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă la data de 02 noiembrie 2017, ora 1200

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

  • nota justificativă nr. IIIA/19375 din 01.11.2017 a Arhitectului șef, prin care solicită convocarea şedinţei de îndată pentru data de 02.11.2017;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
  • avizul de legalitate nr. IA/19362 din 01.11.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă de îndată la data de 02 noiembrie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii unor  imobile situate în Municipiul Bistrița, proprietate a judeţului Bistrița-Năsăud.

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                     Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                         MICA OPREA

 

Comentarii

02/11/17 12:35
Vizitator

Mai concret, despre ce imobile anume este vorba?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5