Consiliul Judeţean va acorda finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit în valoare de 800.000 lei!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate, în şedinţa ordinară de marţi, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020.

Suma alocată de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2020 este de 800 mii lei, fiind cuprinsă la Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie“.

1.          Sport de performanță - echipe seniori                   250.000

2.          Sport de performanță - echipe juniori                      40.000

3.          Sport de performanță - individual                             145.000

4.          Sport de performanță – organizare competiții sportive    150.000

5.          Sportul pentru toți                                                      50.000

6.          Sportul pentru persoane cu nevoi speciale           5.000

7.          Cultură                                                                            50.000

8.          Tineret                                                                            30.000

9.          Protecția mediului, interdisciplinar                          30.000

10.       Social                                                                              50.000

             TOTAL                                                                          800.000

 

 

În structura programului a fost inclusă propunerea de repartizare a sumei totale pe domenii de finanţare ţinând cont de istoricul sesiunilor de proiecte depuse în anii anteriori, importanţa domeniilor şi rezultatele care se pot obţine pe termen mediu şi lung prin susţinerea acestor domenii. Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt persoane juridice sau persoane fizice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii judeţului Bistriţa-Năsăud şi care propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public judeţean.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se realizează pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie specială, iar scopul acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistriţa-Năsăud este dezvoltarea activităţii sportive, a activităţii culturale, sociale, de tineret și protecția mediului – interdisciplinar în judeţul Bistriţa-Năsăud, precum și stimularea implicării persoanelor juridice sau fizice, fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, în realizarea de activităţi în domeniile menționate.

         ***

         Un alt proiect de hotârâre care va fi dezbătut de către aleşii judeţeni face referire la  modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud.  

 

         În fapt, este precizat clar că valoarea finanţării solicitate/proiect se va încadra între valoarea minimă și valoarea maximă, stabilite pentru fiecare program sportiv. :

 

         Nr. crt.

Programul sportiv de utilitate publică finanţat

Valoarea finanţării solicitate/proiect (lei)

Valoarea minimă (lei)

Valoarea maximă (lei)

1

Promovarea sportului de performanţă, pe echipe seniori

50000

250000

2

Promovarea sportului de performanţă, pe echipe juniori

5000

30000

3

Promovarea sportului de performanţă, organizarea de competiții sportive

10000

100000

4

Promovarea sportului de performanţă, individual

5000

50000

5

Sportul pentru toţi

5000

15000

 

6

Sportul pentru persoane cu nevoi speciale

5000

10000

 

                                                                                                                ”

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5