Consiliul local Bistriţa, convocat în şedinţă ordinară pe 26 octombrie

Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţa ordinară aferentă lunii octombrie. Pe ordinea de zi figurează 16 proiecte de hotărâre, viceprimarul Gelu Muthi fiind cel care semnează convocarea, in absentia primarului Ovidiu Teodor Creţu, plecat într-un scurt concediu.

ORDINEA DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa

3.   Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița și construire case de locuit” în extravilanul municipiului Bistriţa, zona str Anemonei, Beneficiari: Țuțuruga Vasile Cristian și Eleonora Ioana, Man Ștefan Adrian și Elena Daniela, Vicaș Teodor, Loyden Maria

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim III 2017

6.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Bistriţa

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construcție pentru adăpostire utilaje aferente pârtiei de schi și construcție cu destinație de grupuri sanitare – Complex sportiv polivalent Unirea”, municipiul Bistrița

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată şi de reşedinţă, amenajate în municipiul Bistriţa

10.                   Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările ulterioare

11.                   Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de pădure proprietatea publică a Municipiului Bistriţa, în vederea realizării obiectivului “Extindere pârtie de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa la proiectul „Fondul de acţiune privind energia durabilă (SEAF)” din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei servicii publice Bistriţa

16. Diverse

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]