PSIHOLOGIA VIEŢII

Controlul sentimentelor negative II.

Legat de această temă, merită atenţia noastră iniţiativa dnei Florina Sermeşan, psiholog la Colegiul Naţional “A. Mureşanu”, care desfăşoară un program de educaţie raţional − emotivă şi comportamentală - consiliere de grup cu elevii clasei a II-a D.

Argument: Copiii generaţiei actuale au mai multe probleme emoţionale decât în trecut, sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai emotivi şi mai înclinaţi să devină anxioşi din orice, mai impulsivi şi mai agresivi (Goleman, 1995). Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa generală (teoretică) să fie insuficientă pentru mulţi dintre copii, pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi şi pentru care nu există o singură soluţie perfectă (A. Vernon, 2006). Pentru a depăşi acest aparent paradox, cercetătorii au introdus sintagma de inteligenţă emoţională.

Termenul desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa generală.(Daniel Goleman, 1995). Cele mai eficiente strategii de alfabetizare emoţională sunt reprezentate de programele de educaţie raţional − emotivă şi comportamentală. (Ann Vernon, 2006).

A fi inteligent emoţional presupune:

• Recunoasterea si exprimarea propriilor emoţii

• Autocontrolul stresului şi al emoţiilor negative

• Înţelegerea emoţiilor şi a intenţiilor celorlalţi - empatia

Activitatea “Micul psiholog”iniţiată de Florina Sermeşan are la bază modelul Terapiei raţional-emotivă şi comportamentală (A. Ellis, 1957). REBT se bazează pe faptul că modul în care gândim - determină modul în care simţim şi ne comportăm.

Ellis a formulat modelul ABC al emoţiilor, unde prin A se înţelege evenimentul activator, prin C reacţia emoţional-comportamentală, ce derivă din acesta, iar prin B reprezentarea mentală a realităţii, adică felul în care gândim despre ceea ce ni se întâmplă.

ABC-ul emoţiilor, dacă este bine predat copiilor, le permite acestora să îşi stăpânească şi să-şi înfrunte emoţiile negative pentru a le putea transforma ulterior. Scopul general al Educaţiei Raţional-Emotive este de a crea experienţe de învăţare prin intermediul cărora, copilul poate să devină conştient de propriile stări emoţionale şi de mecanismele cognitive, care le influenţează şi să reuşească să aplice aceste cunoştinţe pentru a face faţă greutăţilor pe care le întâmpină în viaţa de zi cu zi. Emoţiile nu trebuie anulate, ci dominate, acţionând asupra mecanismului ce stă la baza lor, cu scopul de a le transforma în mod constructiv.

Prin intermediul acestui model se evidenţiază faptul că omul reacţionează cu precădere la reprezentarea cognitivă a evenimentelor, decât la evenimentele propriu-zise, rezultând emoţii neadecvate, definite ca disfuncţionale şi generate de moduri de gândire iraţionale. Aşadar, procedeul urmat de REBT identifică şi codifică mai întâi principalele modalităţi de gândire iraţională, recurgând apoi, după o transformare şi substituire succesivă, la modalităţi de gândire raţională cu scopul de a depăşi emoţiile şi comportamentele disfuncţionale. (Continuăm)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5