Cuvânt pentru apărarea familiei

Fraţi creştini,
În epistola către Efeseni, Apostolul neamurilor ne spune despre nuntă: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic, în Hristos și în Biserică” (Efeseni 5, 31,32). „În acest sens, predică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, trebuie înțeleasă și cultivată legătura sfântă care există între taina familiei și taina Bisericii ca viață în comuniune. Faptul că Mântuitorul nostru S-a născut în istorie din femeie ca un copil și a crescut într-o familie ne arată de ce toți termenii fundamentali ai relaţiilor spirituale în Biserică sunt împrumutați din familie: părinte spiritual, mamă sau maică spirituală, frate și soră spirituală, fiu și fiică spirituală. Prin urmare, fără taina familiei nu poate fi înțeleasă nici taina Bisericii ca familie spirituală a iubirii frățești în Hristos, Fiul Tatălui ceresc, născut ca Om din Mamă-femeie.”
Apostolul Ioan evanghelistul învaţă că „Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (I Ioan, 4,8). Familia este prima comuniune de iubire a omului, întâi a părinţilor, apoi a copilului. Familia este adunarea tuturor mădularelor într-o singură înmănunchiere, care este iubirea slujitoare către celălalt şi către Dumnezeu. Iubirea din familie pregăteşte pentru iubirea şi slujirea seamănului, pentru iubirea adevărului care este Iisus Hristos Domnul. Vocaţia de iubire şi de slujire a familiei este marea sa virtute, adevărul şi puterea ei de a dăinui.
Părintele Dumitru Stăniloaie ne spunea: „Cred că legătura între bărbat şi femeie, care produce un copil, nu este doar o legătură trupească, ci se trăieşte şi în mod creştin, cu răspunderea acestui act prin care dau naştere unui copil de care vor avea grijă. Ei se angajează reciproc la toate grijile, la toate oboselile şi la toate eforturile pe care le va angaja rodul acestei uniri. […] Se spune în Geneză «şi vor fi amândoi un trup», dar trup aici nu are numai sens de trup material, ci vor fi amândoi o unitate. Spune undeva Sfântul Ioan Gură de Aur: «Omul nu este întreg dacă este numai bărbat, nu este întreg dacă este numai femeie. Omul întreg este bărbat şi femeie».”
Lumea de astăzi vrea să excludă Biserica şi credinţa din societate. Dar noi ştim că acolo unde nu este Dumnezeu, nu mai există nici om. Pierderea chipului lui Dumnezeu duce la pierderea chipului omului şi la dezumanizarea lumii. Individualismul și orgoliul libertății egoiste ale societăţii contemporane vrea să împiedice afirmarea acestui chip. Adevărul fiinţei umane este acela de a fi „după chipul şi asemănarea" lui Dumnezeu (Facerea 1, 26-27). Chipul adevărat al omului este deci asemănare şi urmare a lui Hristos Domnul. Doar aşa putem ajunge să privim chipurile semenilor în adevăr. Familia, „biserica de acasă”, cum a numit-o Sf. Ioan Gură de Aur, este astfel slujire a chipului celui adevărat al omului.
Mobilizaţi de credinţa noastră în Hristos şi de datoria pe care o avem, de a lăsa drept moştenire copiilor noştri o societate a respectului faţă de viaţă şi familie, Coaliţia pentru Familie a demarat o iniţiativă cetăţenească de revizuire a articolului 48 alin. (1) din Constituţie, în sensul următor: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora, şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a sigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
Iniţiativa noastră de revizuire a Constituţiei vine în sprijinul afirmării credinţei noastre, în apărarea temeiurilor creştine ale familiei şi ale societăţii. Chemarea la referendum a poporului este pe deplin întemeiată de gravitatea agresiunii împotriva familiei şi a tradiţiei creştine milenare a poporului român. A apăra în acest mod familia în România, înseamnă totodată a contribui la apărea întregii civilizaţii europene creştine, care este astăzi la un moment de cumpănă.
Fraţi şi surori, vă rugăm să luaţi aminte la chemarea noastră şi să daţi ajutorul vostru la împlinirea acţiunii noastre comune, pentru a putea lăsa copiilor noştri o lume mai bună.

Doamne ajută!

Pentru contact și detalii:
[email protected]
www.coalitiapentrufamilie.ro

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]