Întâlnire transnaţională de Proiect Erasmus+

De la Salva, în Monopoli, Italia

prof. Vasilica Găzdac, prof.Pop Anamaria

În perioada 26-28 octombrie 2016 în oraşul Monopoli din Italia s-a derulat întâlnirea transnaţională din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA2 „OTHER, ALIKE, THE SAME”( 2016-1-IT02-KA219-024291_2.)„Alţii asemeni nouă” la care au participat două cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Tiberiu Morariu” Salva, prof. Ilovan Oana-profesor limba engleză și prof. Pop Anamaria-consilier educativ.

Proiectul are scopul de a forma elevilor din ciclul primar și gimnazial inferior  noţiuni de cetăţenie şi istorie europeană, competențe de limba engleză, competențe digitale  prin prisma crizei migranţilor/refugiaţilor şi terorismului internaţional. Activitățile vor avea rolul de a pune pe tapet în cadrul școlii  problema reală a societății europene cea a integrării acestor grupuri defavorizate prin dezvoltarea de materiale didactice curriculare, suporturi interdisciplinare şi lecţii interactive.

            Această întâlnire a fost organizată de către echipa italiană din cadrul Şcolii. I.C. 4 C.D. Bregante-S.M.Volta, Monopoli-Italia, școala coordonatoare a acestui parteneriat strategic. Celelalte şcoli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: Fundaciondiocesana san Marciano Jose Colegiadiocesano Santa Cruz, Guadalajara-Spania’; 1stPrimary School of Efkarpia, Thessaloniki- Grecia; Şcoala GimnazialaTiberiu Morariu Salva-România; Stanley Primary School, Blackpool- UK

Întâlnirea transnaţională a urmărit stabilirea programului  de activităţi, detalierea bugetului pe capitole bugetare pentru fiecare partener, planurile de diseminare, evaluare și monitorizare în cadrul  primul an de proiect. De asemenea, s-au stabilit de comun acord care vor fi datele pentru următoarele evenimente de formare de scurtă durată la care vor participa echipe complexe de profesori și elevi astfel: în luna ianuarie, Spania și în luna mai în Grecia. S-a pus un accent important asupra modalităților de implicare a elevilor de vârstă școlară mică atât în activitățile derulate în cadrul școlii, evenimentele de formare de scurtă durată,  criterii de siguranță în mediul on-line, criteriile de selecţie profesori și elevi de la nivelul fiecărei instituții implicate, dar şi programul pe care aceştia îl vor avea pe toată perioada deplasării lor în ţările partenere.

În contextul temei proiectului, şcoală gazdă a venit cu un exemplu concret de integrare a unei familii de refugiaţi nigerieni .Această familie a fost preluată de comunitatea bisericii şi se încearcă o integrare a ei prin implicarea comunității locale, a unor ONG-uri regionale și a școlii coordonatoare.

Fiecare instituție parteneră a conceput un material de prezentare a școlii și a activităților reprezentative pe tematica proiectului. A fost creată harta digitală a proiectului cu ajutorul aplicației Tripline și au fost discutate formatul chestionarelor de evaluare ințială pentru elevi, părinți, profesori și alte părți interesate. Un alt obiectiv atins  în cadrul întâlnirii  a fost jurizarea concursului pentru logo-ul proiectului, elevii din școala italiană au votat desenul elevului nostru, lucrarea lui Stoian Nicolas a fost votată într-o proporţie de 63%.

S-a discutat despre blogul, paginile de Facebook, Twitter,Twinspace-ul proiectului, colțul proiectului din fiecare școală parteneră şi modalităţile de gestionare eficientă a acestora.

S-a vizitat şcoala parteneră unde s-a asistat la ceremonia de începere a întâlnirii la care au luat parte oficialităţile locale, presa locală și regională. Impactul social şi cultural al acestei întâlniri transnationale a fost marcat printr-o vizită de studiu la muzeul de arheologie Egnatia, vizitarea oraşului Monopoli ghidaţi de grupul de elevi ai Liceului de turism „V. S. Longo” unde s-au putut vizita numeroase clădiri vechi cu influenţă bizantină, oraşul Alberobello şi vizitarea faimoasei peşteri Castellana.

„Proiectele Erasmus + reprezintă oportunitatea de a discuta despre teme reale și sociale ca  migrația ,terorism, războiului din Orientul Mijlociu, dimensiune europeană atât în cadrul activităților școlare cât și în afara orelor de curs. Implicarea în aceste proiecte este o provocare atât pentru elevi, profesori, părinți dar și pentru comunitatea locală în vederea asumării unor roluri active în cadrul acestui parteneriat strategic. (prof. Oana Ilovan- responsabil sprijin lingvistic)

„Activitățile din cadrul proiectului vor aduce un plus  de valoare la nivel european numeroaselor proiecte educative derulate anterior în cadrul institutiei noastre care au constituit pietrele de temelie  și vor determina un impact pozitiv de nivel social asupra grupurilor țintă și asupra comunității regionale. Elevii noștri vor fi mai deschiși față de anumite probleme socio-economice și vor impărtăși idei și concepte ale dimensiunii europene. (prof. Anamaria Pop-responsabil monitorizare și evaluare)

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]