„Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”

Anunț de presă

Data publicării 12.01.2018

 

 

Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”

 

Titlul proiectului:

„Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”

Numele beneficiarului

SC MIROMAT VIDEO S.R.L.

Numele programului

Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

“Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest” 

Valoarea totala a proiectului:

476.793,26 RON

Valoarea finanțării nerambursabile:

390.824,11 RON

                                                     

Proiectul  „Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC Miromat Video S.R.L., și are ca și obiective specifice:

•  Introducerea de servicii noi (clipuri publicitare) ca urmare a modernizării şi diversificării proceselor în cadrul firmei;

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajare  a 5 noi persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel puțin o  persoană aparţinând unei categorii defavorizate Persoana va fi angajată în cadrul departamentului: agent de vânzări;

• Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului. 

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

 

 

 

 

MIROMAT VIDEO S.R.L.

 

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Date de contact beneficiar: Municipiul Bistrița, Str. TOAMNEI, Nr. 8 Județul Bistrița-Năsăud, tel 0732344655 fax-, email [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]