Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați

 

Comunicat de presă

Data: 21.04.2018

 

„Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”

 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea SC Miromat Video SRL cu scopul de a-i crește competitivitatea prin achiziționarea de echipamente performante și prin creșterea numărului de angajați”

Numele beneficiarului: SC MIROMAT VIDEO S.R.L.

Numele Autorității de Management       : “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar:        “Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Vest” 

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 476.793,26 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 390.824,11 RON

Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR: 332.200,49 RON

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.06.2016 – 30.05.2018  

Codul MySMIS: 104522

Obiectivele proiectului: 1. Introducerea de servicii noi (clipuri publicitare) ca urmare a modernizării şi diversificării proceselor în cadrul firmei; 2. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajare  a 5 noi persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel puțin o  persoană aparţinând unei categorii defavorizate; 3. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Rezultatele proiectului: 1. Un serviciu nou (clip publicitar) și un proces productiv îmbunătățit până la finalizarea implementării proiectului ca urmare a modernizării și diversificării fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor tehnologice; 2. 5 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului și

asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului; 3. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului.

Impactul investiției la nivelul localităţii Bistrița: 1. Contribuția serviciilor oferite de Miromat Video SRL la creșterea economiei locale; 2. Reducerea șomajului prin creare a 5 noi locuri de muncă; 3. Protejarea mediului înconjurător prin colectare selectivă a deșeurilor.

 

MIROMAT VIDEO S.R.L.

 

Date de contact beneficiar: Municipiul Bistrița, Str. TOAMNEI, Nr. 8 Județul Bistrița-Năsăud, tel 0732344655 fax-, email [email protected]

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]