Două mântuiri - cerească şi pământească

În Faptele Apostolilor 3:20,21 citim: “Şi să trimită… pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor, despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”.

Aşezare din nou înseamnă reaşezare a ceea ce a fost odată aşezat, perfect, aprobat. Dumnezeu l-a făcut pe om şi l-a aşezat într-o grădină unde condiţiile erau prielnice vieţii veşnice. Neascultarea tatălui Adam a dus la căderea de la starea de perfecţiune a omului şi a locuinţei lui. Pedeapsa cu moartea a fost dreaptă, fiindcă “dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie” (Ps.89:14). Deoarece Dumnezeu întocmise pământul “nu ca să fie pustiu, ci ca să fie locuit” (Is.45:18), iubirea Sa a intervenit şi prin moartea Fiului Său a răscumpărat pe om şi pământul de sub blestem. Domnul Isus are acum în posesie atât omenirea cât şi pământul. Lui I-a încredinţat Tatăl lucrarea de aşezare din nou a tuturor lucrurilor, adică de readucere a omului şi a mediului lui de viaţă la perfecţiunea pierdută (Filip. 2:9, 10). Pentru a colabora cu El în această operă grandioasă, Tatăl alege în acest veac al Evangheliei, care a început la botezul Domnului Isus, o Mireasă, Biserica lui Cristos. Ei vor avea o mântuire cerească, fiinţe spirituale, asemenea Domnului lor (Ioan 14:2,3). Când numărul lor va fi completat, va începe restabilirea umană. Tocmai acesta este scopul învierii morţilor (Ioan 5:28,29), pentru ca toţi să aibă posibilitatea reală de mântuire, o mântuire pământească. Desigur, obţinerea vieţii va fi condiţionată de acceptarea lui Cristos, deoarece “nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”. Atunci, “oricine nu va asculta de Prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului” (Fapte 3:23). În legătură cu acestea, vă oferim (acum gratuit!) cartea “Planul Divin al Veacurilor”, o adevărată cheie pentru înţelegerea Bibliei. Scrieţi la: Studenţii Bibliei, OP 12, CP 849, 400860 Cluj-Napoca.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]