Eveniment editorial la Polirom: N. Steinhardt, Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan şi Nicolae Băciuţ

FLORIAN ROATIŞ

Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Florian Roatiş. Repere biobibliografice de Virgil Bulat.
Volum editat de MĂNĂSTIREA ROHIA şi Editura POLIROM.
Dialogurile cuprinse în acest volum se dovedesc o lectură captivantă şi completează imaginea scriitorului monah din publicaţiile sale antume.
Florian Roatiş

Notă asupra ediţiei

Ediţia de faţă reuneşte cele două volume care cuprind dialogurile purtate cu N. Steinhardt, în ultimii săi ani de viaţă (1986­1989), de Zaharia Sângeorzan (Iaşi) şi Nicolae Băciuţ (Târgu-Mureş).
Textele dialogurilor au fost publicate după 1989, fiecare dialog cunoscând mai multe ediţii.
Astfel, Zaharia Sângeorzan a publicat în 1992 la Editura Revistei Literatorul volumul Monahul de la Rohia răspunde la 365 deîntrebări incomode adresate de Zaharia Sângeorzan, dialogul fiind însoţit de o postfaţă intitulată „Profetul de la Rohia“.
În 1998 a apărut ediţia a doua, de data aceasta la Editura Humanitas, Zaharia Sângeorzan renunţând la adjectivul „incomode“ din titlu, ca şi la postfaţă, adăugând în schimb o addenda
ce cuprinde 19 scrisori primite de la Steinhardt în perioada corespondenţei lor (1986­1989). Ediţia respectivă a mai fost publicată în anii 2000 şi 2004.
Nicolae Băciuţ a publicat în anul 1994, la Editura Tipomur din Târgu-Mureş, volumul N. Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Băciuţ, cuprinzând corespondenţa sa cu monahul Nicolae (11 dialoguri, două texte ale lui Steinhardt şi 22 de scrisori), iar la
final o convorbire a sa cu Alexandru Paleologu, Ioan Pintea şi Mircea Oliv despre monahul­eseist.
A urmat ediţia a doua, la Editura Dacia din Cluj­Napoca (2001), având în plus o addenda cu titlul „Sfântul de la Rohia“ – selecţie din jurnalul său, cu informaţii despre dialogul lor epistolar. O treia ediţie, revăzută şi augmentată cu o anchetă literară despre „N. Steinhardt şi generaţia ’80“, plus o altă addenda, a apărut la aceeaşi editură în anul 2006. Nicolae Băciuţ a mai publicat două ediţii la Editura Nico din Târgu Mureş (2009 şi 2012).
Pentru acest volum am urmat ediţiile din 1998 şi, respectiv, 2001 ale dialogurilor. Am corectat anumite greşeli de tipar (Bitler – Butler, Cambroune – Cambronne, Chevretogne – Chevetogne, Massir –Massis, Boissonade – Boussenard etc.) şi am atras atenţia în note
asupra unor erori acolo unde a fost cazul.
Faţă de ediţiile amintite, volumul conţine în plus un studiu introductiv, repere biobibliografice, un dosar de referinţe critice, indici (de nume, de titluri şi de locuri) şi note.
Notele lui N. Steinhardt sunt numerotate, iar notele editorului sunt marcate cu asterisc (*). Notele editorului sunt de trei categorii: unele precizează locul şi data la care au fost publicate o serie de texte la care se face referire, altele oferă informaţii cu privire la autori mai puţin cunoscuţi publicului larg sau cărora Steinhardt le acordă o atenţie deosebită, iar altele conţin traducerea expresiilor care apar în limbi străine în textul original.
Pentru redactarea notelor, am utilizat cu mult profit Dicţionarulgeneral al literaturii române, coord. general Eugen Simion, 7 vol., Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004­2009, Dicţionar de scriitori francezi, coord. Angela Ion, Editura Polirom, Iaşi, 2012, precum şi Scriitori străini. Mic dicţionar, coord. Gabriela Danţiş, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
Mulţumim domnului Nicolae Băciuţ pentru amabilitatea cu care ne­a pus la dispoziţie toate materialele necesare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]