Eveniment unic la Beclean: Mitropolitul Andrei, universitari şi peste 300 de profesori la Conferinţa Internaţională Educaţie, religie, familie în societatea contemporană

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Protopopiatul Ortodox Român Beclean

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

Faculty of Psychology and Educational Sciences

Educational Sciences Department

Metropolitanate of Cluj, Maramureş and Sălaj

Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj
Romanian Orthodox Deanery Beclean

PROGRAM

Conferinţa Internaţională

Educaţie, religie, familie în societatea contemporană

 
International Conference 
Education, religion, family in contemporary society
CIERFSC PROGRAM

 

 

Beclean, 10 – 11 noiembrie 2016, România

 

COORDONARE GENERALĂ:            Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU,

Lect. univ. dr. Denisa MANEA,

Protopop Doru ZINVELIU

COORDONATORI:                             Prof. univ. dr. Cristian STAN,

Pr. dr. Bogdan IVANOV

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

– Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
– Prof. univ. dr. Sorin CRISTEA, Universitatea Bucureşti
– Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
– Prof. univ. dr. Cristian STAN, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Prof. univ. dr.  Inocent Maria SZANISZLO, Prorector Universitatea Danubius, Slovacia
– Prof. univ. dr.  Tecle VETRALI, Universitatea Padova, Italia

– Prof. univ. dr.  Andrei POPA, Rector, Universitatea Bogdan Petriceicu Haşdeu, R. Moldova

– Prof. univ. dr. Ştefan ILOAIE, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Conf. univ. dr. Vasile TIMIŞ, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Conf. univ. dr. Mirela ALBULESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Conf. univ. dr. Adina GLAVA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Lect. univ. dr. Denisa MANEA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Archm. Prof. dr. Teofil TIA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. dr. Rastko JOVIC, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Belgrad, Serbia
– Pr. dr. Bogdan IVANOV, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

COMITETUL DE ORGANIZARE:

– Conf. univ. dr. Vasile TIMIŞ, Inspector General, MENCŞ

– Conf univ.dr. Horaţiu CATALANO, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Babeş-Bolyai
– Lect. univ. dr. Olga CHIŞ, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai
– Lect. univ.dr. Cornelia STAN, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai
– Lect. univ. dr. Delia MUSTE, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai

– Lect.univ.dr. Viorel DRAGOŞ, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Babeş-Bolyai

– Asist.univ.drd. Ciprian BACIU, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Babeş-Bolyai
– Asist. univ. dr. Ioana MUDURE- IACOB, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai

– Pr. Claudiu ZINVELIU, Protopopiatul Beclean
– Pr. Lucian BADALE, Protopopiatul Beclean
– Ec. Alina-Eva DIUGAN, Protopopiatul Beclean
– Prof. dr. Dorel BIDICĂ, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai
– Prof. dr. Rodica BRĂNIŞTEANU, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai
– Prof. drd. Smaranda FLOREAN, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai

– Prof. drd. Cristina CATALANO, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai

– Prof. drd. Emilia CÎRCEIE, Cadru didactic asociat, Univ. Babeş-Bolyai
– Prof. Angelo Aurelian MANEA, Inspectoratul Şcolar, Bistriţa-Năsăud
– Prof. Crina CLAPOU, Inspectoratul Şcolar, Bistriţa-Năsăud

– Prof. drd. Rafila ILOVAN, Universitatea Babeş-Bolyai

SECRETARIAT:

– Prof. Ovidiu MĂIEREAN, Colegiul Naţional Petru Rareş, Beclean

– Prof. Cristina ŞINAR, Grădiniţa cu Program Prelungit Albă ca Zăpada, Beclean

– Drd. Maxim MORARIU, Universitatea Babeş-Bolyai

– Drd. Dorian BRAŞAI, Universitatea Babeş-Bolyai

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

 

JOI, 10.11.2016

1300 – 1400:     Primirea invitaţilor şi înregistrarea participanţilor

Biserica Sfântul Apostol Andrei, Beclean

 

1400 – 1445:     Deschiderea festivă a lucrărilor CIERFSC

- Cuvânt de întâmpinare: Lect.univ.dr. Denisa MANEA, Protopop Doru ZINVELIU

- Cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei,

 Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureşului

 şi Sălajului

ALOCUŢIUNI:

- Emil Radu MOLDOVAN, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

- Vasile TIMIŞ, Inspector General, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării

  Ştiinţifice

- Adrian OPRE, Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

  Universitatea Babeş-Bolyai

- Camelia TABĂRĂ, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Bistriţa-Năsăud

- Nicolae MOLDOVAN, Primarul oraşului Beclean

1445 – 1500:     Moment muzical în interpretarea corului Osana

1500 – 1600:     Comunicări în plen – prezintă: Prof. univ. dr.  Ion ALBULESCU,

                                                                              Pr. dr. Bogdan IVANOV

                        - Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,

  Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea Babeş-Bolyai: Asociaţia

  Pedagogilor Creştini în căutarea comuniunii biserică-şcoală

- Prof. univ. dr. Inocent-Mária Vladimír SZANISZLO,Vice-rector, Universitatea

                          Slavonico, Slovacia: Perspective actuale asupra celei de-a patra porunci a lui

  Dumnezeu cu privire la problema de gen

- Pr. prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca

  Redescoperirea valenţelor pedagogice şi misionare ale familiei creştine

- Protosinghel dr. Benedict VESA, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

  Educaţie şi experienţă – itinerariul de la text la context. O perspectivă teologică

- Prof. univ. dr. Călin FELEZEU, Universitatea Babeş-Bolyai: Educaţia –punte de

  legătură şi înţelegere între religii. Studiu de caz – Islamul

1600 – 1610:     Moment muzical – canto clasic

1610 – 1630:     Pauză de cafea

1630 – 1900:     Lucrări pe secţiuni

            Secţiunea A – Educaţia în era globalizării – provocări şi perspective

            Sala de şedinţe, Protopopiatul Beclean

Coordonator de program: Prof. univ. dr. Cristian STAN

- Expoziţie de carte cu vânzare – Editura Renaşterea

- Comunicări: - Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași:

  Anul şcolar începe cu anul bisericesc

- Prof. univ. Rastko JOVIC Universitatea din Belgrad, Iugoslavia:

  Educaţia religioasă-provocări şi perspective în societatea contemporană

            Secţiunea B – Religia şi educaţia religioasă – factori ai emancipării condiţiei umane

            Biserica Sfântul Apostol Andrei, Beclean

            Coordonator de program: Pr. Dr. Bogdan IVANOV

- Comunicare intergeneraţii prin artă – Vernisajul expoziţiei de icoane

- Comunicări: - Prof. univ. dr. pr. Nicu DUMITRAŞCU, Universitatea Oradea:

Dimensiunea culturală şi spirituală a mărturisirii credinţei ortodoxe de    

către tinerii români în Europa

- Conf. univ. dr. Vasile TIMIŞ, Universitatea Babeş-Bolyai:

  Predica, ora de religie şi cateheza între responsabilităţile soteriologice,

  radicalism şi convieţuire irenică

                                    - Pr. dr. Bogdan IVANOV, Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului:

  Religia ca factor de asumare a identităţii şi de integrare

Secţiunea C – Familia azi – valori şi priorităţi

Centrul Misionar Social şi Cultural Sfântul Apostol Andrei

Coordonatori de program: Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Lect. univ. dr. Denisa MANEA

- Expoziţie de obiecte din cultura şi tradiţiile poporului român

- Nunta la români – Prezentare obicei popular la debutul întemeierii unei familii

  Coord. drd. Doina MACARIE

- Comunicări: - Pr. Claudiu Ioan MOLDOVAN, Anglia:

                          Familia între spaţiu liturgic şi relaţie socială

- Pr. Nicolae FEIER, România:

  Identitate naţională străveche în ştiinţele educaţionale moderne

- Dr. Robert MIECZKOWSKI, Polonia:

  Educaţia ideologică a polonezilor din sec. al VII-lea, în epoca Reformei

 

VINERI, 11.11.2016

900 – 930:         Prezentarea rapoartelor din prima zi a conferinţei

                        Raportor:        Secţiunea A: drd. Maxim MORARIU

Secţiunea B: Pr. dr. Adrian CHERHAŢ

Secţiunea C: drd. Dorian BRAŞAI

930 – 1200:       Workshop-uri

Cultură şi spiritualitate pe valea Ţibleşului

Vizită şi dezbateri în relaţie cu obiectivele:

- Castrul roman de la Ilişua

- Muzeul etnografic şi Expoziţia de fotografie de la Agrieş

Determinări şi interacţiuni în realizarea educaţiei pentru mileniul III

- Şcoala azi! Teatru şcolar – elevii Şcolii Gimnaziale Cristeştii Ciceului,

prof. Luminiţa BADALE

- Din sate adunate şi înapoi la lume date – prezentare operă literară în lectura

         autorului Nadia URIAN

 1200 – 1300:    Concluzii

NOTA ORGANIZATORILOR:

Autorii de lucrări sunt rugaţi să genereze pe baza tematicii abordate în propria lucrare dezbateri ce vor avea loc în cadrul fiecărei secţiuni si sa participe la acestea.

Participanţii la CIEFRSC fără lucrări sunt invitaţi să opteze pentru una dintre secţiuni în funcţie de interesul propriu, să audieze comunicările şi să participe la dezbateri.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5