FILE DIN ISTORIA ȚĂRII NĂSĂUDULUI: Aniversarea a două secole și jumătate de la promulgarea Patentei imperiale privind organizarea și funcționarea Regimentului grăniceresc de la Năsăud

Gheorghe Pleș

Acest act normativ „... semnat de împărăteasa Austriei, Maria Terezia, la 12 noiembrie 1766, a constituit temelia organizării Regimentului al II-lea… În corpul actului se utilizează denumirea de Regulament, care potrivit articolului 84 și ultim, cuprinde constituția militară grănicerească transilvană. În însuși actul, așadar, se reliefează caracterul de document organizatoric fundamental”. (Cf. jurist Valeriu Șotropa, Cluj-Napoca, 1975).
Este îndeobște cunoscut că tratativele de militarizare a românilor din Valea Rodnei, demarate în februarie 1762 (fără știrea oficialităților Cetății Bistriței) prin discuții ale delegaților Ministerului de război habsburgic cu fruntașii satelor someșene, s-au încheiat cu succes. Demersul, coordonat de generalul-comandant militar al Transilvaniei, Adolf Nicolaus von Buccow, ar fi trebuit să se finalizeze prin depunerea jurământului de credință al grănicerilor față de împărăție, pe Mocirla Salvei, dar a eșuat lamentabil la 10 mai 1763, în urma intervenției convingătoare a lui Tănase Todoran din Bichigiu.
Efectul tragic al acestui eveniment, care a dus la tragerea pe roată a eroului – canonizat în 2008 sub numele de Sfântul Atanasie Todoran și cei dimpreună cu el – ar fi fost evitat dacă Magistratul Bistrițean ar fi semnat, în 1762, când i s-a cerut oficial de către guvernul vienez, cedarea drepturilor pe care susținea că le are asupra statutului social al locuitorilor Văii Rodnei.
Strategia de tergiversare aplicată cu pricepere, timp de cinci ani, de sașii bistrițeni, nu a permis semnarea și eliberarea la timp a „cărții de la împărăteasă”, cerută cu fermitate în celebrul discurs al lui Todoran.
Dar, la doar șase luni de la comunicarea sentinței și execuția lui Tănase Todoran, Vasile Oichi, Dumitru Mani și Vasile Dumitru a Popii, împărăția își recunoaște voalat eroarea, emițând o primă Patentă (în fapt, doar un proiect de intenții, din moment ce după 30 de luni, a emis o a doua).
„Dorința noastră este ca din locuitorii Văiei Rodnei cari s'a oferit deja la miliţie, să se formeze un regiment de infanterie cu 12 companii, in total 3000 capete, apoi un regiment de dragoni cu 8 companii, în total 1500 capete fiind prevăzute ambele regimente cu ofiţeri şi subofiţeri destoinici. Fiindcă acei locuitori nu puteau însă fi priviţi până acum ca liberi, după ce magistratul bistriţan ne-a înmânat toate documentele în baza căror credea că are dreptul să-i privească ca pe supuşii săi şi a renunţat solemn la orice drept posedat, am voit să facem în cazul acesta special o excepţie dela regulă, decretând că atât acei locuitori cât şi descendenţii lor, scoşi din orice supuşenie, să fie priviţi ca liberi şi învestiţi cu toate prerogativele şi imunităţile acestor. Declarăm precis că proprietăţile individuale şi venitele din ele, scutite de dijme, rămân nealterate şi pentru moştenitori, fiind apărate de legile țerii şi articolele militare. Ne încredem că acum Valahii liberi din Valea Rodnei, în semn de mulţămită pentru această graţie, vor observa cu cea mai mare exactitate îndatoririle lor militare.” (Cf. Acad. Virgil Șotropa, 1938)
Abia prin textul Patentei din 12 noiembrie 1766, doleanțele populației someșene au căpătat legalitate și întărire juridică.
Vom mai remarca rapiditatea cu care a fost înființate, în martie 1764, Școlile triviale din Năsăud și Monor, revendicate și ele de Tănase Todoran (Copii noștri să rămână tot proști, ori vor învăța ceva ori ba?).
Și mai ales, semnarea de către Maria Terezia a Patentei din 1766, exact în ziua când la se împlineau trei ani de la momentul execuțiilor de pe Mocirlă, evidențiază atitudinea favorabilă a administrației militare austriece față de aspirațiile sociale și culturale ale românilor grăniceri.
Pentru a intra în atmosfera perioadei evocate aici, recomand cititorilor vizionarea filmului documentar dedicat personalității lui Tănase Todoran, De la pământ la cer, realizat de echipa DIRECT TV, condusă de directorul Ciprian Moldovan.
O primă prezentare a filmului va fi realizată de studioul de televiziune SÂNGEORZ TV, SÂMBĂTĂ, 12 NOIEMBRIE 2016, de la ora 18.

USR-PLUS

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]