Firmele din sectorul privat mai au la dispoziţie o lună pentru a depune datele financiare pe 2008

Firmele din sectorul pensiilor private vor transmite situaţiile financiare aferente anului 2008 până la 15 aprilie, Ministerului Finanţelor Publice şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), conform unei norme a Comisiei.

,,Acest act normativ a fost adoptat în vederea actualizării, pentru exerciţiul financiar 2008, a reglementărilor care stabilesc regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare anuale de către entităţile din sistemul de pensii private", se arată într-un comunicat al CSSPP.

Norma conţine prevederi referitoare la termenul de depunere, conţinutul, regulile de întocmire şi entităţile responsabile pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare. Potrivit actului normativ, situaţiile financiare vor fi păstrate pentru o perioadă de zece ani.

De asemenea, norma stipulează, cu titlu de obligativitate, documentele care trebuie depuse de către diferitele entităţi din sistemul de pensii private la CSSPP şi, după caz, la Ministerul Finanţelor Publice, respectiv bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative ale situaţiilor financiare anuale, date informative. Norma conţine şi instrucţiuni de întocmire a situaţiilor financiare anuale. Pentru firmele care nu au avut activitate în ultimul exerciţiu financiar, norma conţine instrucţiuni speciale aplicabile acestora.

Conform actului normativ, situaţiile pentru exerciţiul financiar al anului 2008 trebuie întocmite şi depuse de fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat, administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat, brokerii de pensii private, administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt companii de asigurare şi societăţi de administrare a investiţiilor.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]