A fost finalizată lucrarea de Cadastru general pentru Valea Căstăilor. Din 23 mai, cei interesaţi pot accesa documentele

 

 ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR  DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA

Stimaţi cetăţeni,

Vă aducem la cunoştinţă că s-a finalizat lucrarea de Cadastru general în  Bistriţa, pentru sectorul cadastral nr.664 ridul “Valea Căstăilor” , iar  după parcurgerea etapei de afişare se va realiza  înscrierea gratuită în cartea funciară a proprietăţi şi înmânarea gratuită a extraselor de CF pentru proprietari.

În acest sens vă anunţăm că, în perioada 23 mai 2016-22 iunie 2016, lucrarea de cadastru general pentru acest sector cadastral este afişată la Primăria municipiului Bistriţa –str.Gheorghe Şincai nr.2-intrare Pasaj II.

De asemenea pe Site-ul Primăriei municipiului Bistriţa accesând portalul institutiei:www.primariabistrita.ro/Anunturi si informatii/Cadastru/ Cadastru general / Sectoare cadastrale afişate puteţi vizualiza documentaţia cadastrală a sectorului cadastral şi imobilul proprietatea dumneavoastră care se identifică cu ID menţionat şi în adresa comunicată.

 Documentele afişate sunt următoarele:

- planul cadastral al sectorul cadastral, care cuprinde numărul cadastral al imobilului  ID - ( anexa nr. 3);

- registrul cadastral al imobilelor  care cuprinde  date despre imobil respectiv numărul de identificare  al imobilului, numărul sectorului cadastral, suprafaţa imobilului,  proprietarul imobilului, domiciliul acestuia, şi eventualele sarcini înscrise în partea a III a registrul cadastral al imobilelor - (anexa nr.5);

- opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral;

   În situaţia în care pe terenul proprietatea dumneavoastră a fost edificată o construcţie înainte de anul 2001 şi nu deţineţi pentru aceasta acte de autorizare, respectiv Autorizaţie de construire, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile Codului Fiscal, vă puteţi întabula şi construcţia în lipsa autorizaţiei de construire, cu condiţia achitării impozitului aferent .

În cazul edificării unei construcţii în baza Autorizaţiei de construire şi construcţia este finalizată, vă recomandăm să vă adresaţi Serviciului Urbanism pentru întocmirea şi eliberarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,act necesar pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară.

În conformitate cu prevederile  art. 14 alin. 1 şi alin.2 din Legea Cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dumneavoastră aveţi posibilitatea să  depuneţi contestaţie în condiţiile în care sunteţi nemulţumiţi de datele pe care lucrarea de cadastru le conţine

Pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa accesând portalul institutiei: www.primariabistrita.ro/Anunturi si informatii/Cadastru/ Cadastru general/Sectoare cadastrale afişate puteţi vizualiza şi modelul contestaţieie pe care să o completeţi.

Eventualele contestaţii respectiv cererile de rectificare a documentelor tehnice,  şi cererile de înscriere a sarcinilor  în cărţile  funciare, se formulează în termen de  30 de zile de la data afişări,iar contestaţiile vor fi însoţite de documente doveditoare.

Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînoirea înscrierii acestora în cărţile funciare ,în termen de 30 de zile de la afişare.

 Cererile de reînoire a înscrierii sarcinilor în cărţile funciare ,cererile de rectificare a documentelor tehnice şi eventualele contestaţii se depun la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa Str.N.Titulescu nr.52, care are obligaţia să le soluţioneze în termen de 30 de zile de la depunere.

După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor şi efectuarea  înscrierii în cartea funciară   cu titlu gratuit  vi  se vor înmâna noile extrase de carte funciară.

Informaţii cu privire la datele pe care le cuprinde această lucrare , se pot obţine  la Primăria municipiului Bistriţa, Compartimentul Cadastru şi Evidenţa proprietăţii, din str. Gheorghe Sincai nr. 2, telefon 0263-224706 interior 143

                            Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Crețu

 

 

Comentarii

19/05/16 16:03
Doru

Am intrat acum pe saitul primariei. Pagina indicata e goala.

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/AllByUNID/E612...

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5