GAL ”Ținutul Haiducilor” a făcut publice planurile de dezvoltare pentru următorii trei ani

Raluca Matroș

Proiectul lansat vineri, 20 ianuarie, în adunarea generală a Grupului de Acțiune Locală (GAL), la sediul asociației de la Băile Figa, este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Programul este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă.
Obiectul contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile drept sprijin pentru cheltuieli de funcționare a GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR și activități de animare pe care Asociația le va derula pe durata a 37 de luni. Valoarea eligibilă totală a finanțării este echivalentă a maximum 402.108, 43 EURO.
Activitatea de funcționare a GAL și activitățile de animare specific derulate de acesta, vizează creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial, informarea actorilor interesați de la nivel local (cetățeni, mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul LEADER și mobilizarea actorilor interesați din comunitățile locale să se implice în accesarea măsurilor cuprinse în Strategia de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului LEADER ”Ținutul Haiducilor”.
Teritoriul Leader acoperit de ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR are o suprafața de 1.306,16 km2 și o populație de 61.045 locuitori. Orașul Beclean și comunele Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara (județulCluj) , Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș formează teritoriul Ținutului Haiducilor.
Parteneriatul propune o dezvoltarea teritoriului său prin transpunerea în fapt a unui lanţ inovator de proiecte - ”Agricultură și agroturism”. În acest scop, strategia cuprinde măsuri support vizând calitatea vieții şi dezvoltarea incluzivă prin dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă, păstrarea tradiţiilor şi identității locale, servicii sociale integrate,precum și creşterea atractivităţii teritoriului printr-un branding adecvat şi prin crearea de trasee turistice amenajate.
Pentru următorii trei ani, Ținutul Haiducilor a ales să direcționeze fondurile LEADER exclusive către țărani (fermieri), mediul privat și cel asociativ. Abordarea strategică este una axată pe proiecte mici, dar cu un impact multiplicator semnificativ, menite să creeze rețele de dezvoltare pe plan local. Noua strategie va finanța proiecte complementare care să abordeze simultana ctivități agricole durabile și agroturism cu specific local. Acțiunile de cooperare sunt esențiale în acest context atât pentru asigurarea unui transfer de bune practici, cât și pentru facilitarea dezvoltării de rețele; de asemenea, ele vor asigura implicarea adecvată a tuturor partenerilor în sprijinirea implementării strategiei.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]