Hotărâre privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008”

Sunt eligibili pentru acordarea de sprijin financiar conform schemei de ajutor de minimis, producătorii agricoli persoane fizice şi juridice active în producţia primară de produse agricole, care exploatează suprafeţe de teren arabil, individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege şi înfiinţează culturi în toamna anului 2008.

Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează, şi pe care înfiinţează culturi în toamna anului 2008.

Valoarea sprijinului financiar acordat se exprimă sub forma unei subvenţii, conform art. 3, alin (4) din Regulamentul 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 şi art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

Se acordă sprijin financiar de 200 lei/ha, pentru o suprafaţă pe care se înfiinţează culturi de toamnă de minim 1 ha, până la maxim 120 ha inclusiv, pe exploataţie.

Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare beneficiar într-o singură tranşă.

Solicitanţii sprijinului financiar nu pot renunţa la calitatea de beneficiari pe perioada derulării schemei de sprijin financiar.

Suma maximă a sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis nu poate depăşi 7500 euro pentru fiecare beneficiar, conform prevederilor art. 3, alin (2) din Regulamentul 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 şi art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

Pentru obţinerea sprijinului financiar solicitanţii întocmesc cereri şi le depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, în a cărei rază teritorială se află terenul pe care înfiinţează culturi.

Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin prevăzut de schema de ajutor de minimis este 15 noiembrie 2008, inclusiv.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]