Performanţă, integritate şi excelenţă

Întâlnire de proiect Comenius – Spania, iunie 2008

Măriuca Burduhos şi Rebeca Burdeţ, cadre didactice de la Şcoala de Arte şi Meserii Rebra, au participat la întâlnirea de proiect din cadrul proiectului şcolar multilateral Comenius „Pe firul apei... să reducem deşeurile”, ce se desfăşoară în colaborare cu Şcoala elementară Antoine Giroust din Bussy Saint Georges – Franţa, Şcoala elementară Les Violennes din Bussy Saint Georges – Franţa şi CEIP San Josep de Calassanç din Aielo de Malferit – Spania, în perioada 2007-2009. Întâlnirea a avut loc în Spania, la şcoala CEIP San Josep de Calassanç din Aielo de Malferit. Aici, cadre didactice din 3 ţări participante (România, Franţa, Spania), au găsit un sistem de învăţământ bine gândit, care poate face dintr-un elev obişnuit unul excepţional. Atmosfera pe care am întâlnit-o în această şcoală a fost una relaxată, primitoare. În şcoală, toţi se simt ca într-o familie, în care copiii şi dascălii caută să se cunoască cât mai bine. Acest lucru îl observi încă de la intrare, unde atât elevii, cât şi dascălii, se adresează unii altora pe nume, împletind armonios respectul cu prietenia. Există reguli clare, bine structurate, şcoala fiind sub o atentă supraveghere.

Orarul este simplu – adaptat nevoilor elevilor, nu se dau teme de prisos pentru acasă. Lecţiile au caracter activ, atractiv, interactiv, stimulând permanent imaginaţia creativă a elevilor. Obligatoriu, după fiecare oră de curs, elevii merg în pauză să respire aer curat şi să se relaxeze. La ora 12, servesc masa de prânz la cantina şcolii, alături de profesori. Peste tot se simte o atmosferă ca de tabără, de aceea copiii vin cu drag la şcoală.

Sistemul spaniol educaţional oferă fiecăruia oportunităţi egale, indiferent de domiciliu, sex, situaţie materială sau lingvistică şi zestrea culturală. La toate nivelele, profesorii au calificări înalte şi sunt foarte implicaţi în munca lor, educaţia punând un foarte mare accent pe activităţile practice. Educaţia pentru nevoi speciale este integrată în educaţia obişnuită. Consilierii îndrumători ajută elevii din clasele superioare în alegerea educaţiei viitoare şi a metodelor de studiu. Nu există testări naţionale, nici liste de ordonare în funcţie de rezultatele şcolare. Modifică şi adaptează periodic sistemul de evaluare în funcţie de particularităţile şcolii, dar, în acelaşi timp, se încadrează în cerinţele sistemului naţional de evaluare.

Societatea spaniolă favorizează cu putere educaţia, iar şcoala promovează educarea moral-civică a elevilor.

Educaţia este apreciată şi există un larg consens politic în privinţa politicii educaţionale. Sistemul educaţional este flexibil şi administrarea are la bază delegarea şi sprijinul. Municipalitatea este responsabilă pentru organizarea educaţiei şi implementarea scopurilor, profesorii şi şcolile au multă autonomie în eleborarea conţinutului educativ.

Interacţiunea şi crearea de parteneriate se caută la toate nivelele de activitate. Există cooperare pentru dezvoltarea şcolilor, între diferite nivele de administraţie, între şcoli şi între alţi factori sociali şi şcoli. Autorităţile educaţionale lucrează în cooperare cu organizaţiile de profesori, asociaţiile de conducere şi cele subordonate.Acest lucru ajută mult în dezvoltarea activităţilor.

Tot acest mecanism se datorează unui sistem naţional foarte bine organizat la toate nivelele de învăţământ, societatea înţelegând că o ţară săracă cum a fost Spania, nu poate ieşi la lumină decât prin educaţie. Guvernul şi poporul au înţeles acest lucru şi, beneficiind şi de finanţările venite din partea Uniunii Europene, au investit atât în resursa umană, cât şi în infrastructură, bucurându-se astăzi de unităţi şcolare moderne, primitoare şi personal didactic bine pregătit. Firesc ar fi să le urmăm şi noi exemplu, să le dăm o nouă şansă şi elevilor noştri.

Şcoala din Spania a desfăşurat în perioada 2007-2008 activităţi având drept temă „reducerea deşeurilor”. Cei 3 R: reducere, reciclare, reutilizare, au reprezentat lait-motivul spectacolelor, activităţilor educative, practice, plastico-artistice, şcolare şi extraşcolare. Şcoala, familia, comunitatea întreagă a fost antrenată în această campanie a vieţii, fiecare dintre aceste entităţi, aducându-şi contribuţia în lupta pentru salvarea şi conservarea vieţii de pe Terra.

Printr-o atmosferă ludică şi printr-o intensă activitate didactică, şcoala, principalul mobil în educarea eco-civică a elevilor şi cetăţenilor, a reuşit să-i conştientizeze pe aceştia că sănătatea omenirii depinde de sănătatea planetei, le-a sensibilizat conştiinţele, cultivându-le un profund sentiment de respect şi preţuire a naturii.

Organizând această întâlnire de proiect, personalul şcolii CEIP San Josep de Calassanç din Aielo de Malferit, a dat dovadă de un extraordinar profesionalism, integritate şi excelenţă. Toate activităţile au fost foarte bine planificate, până la cele mai mici detalii, fie că a fost vorba de spectacole şcolare, activităţi practice de reutilizare a deşeurilor, realizarea de sacoşe ecologice pentru cumpărături şi jucării din materiale reciclabile, vizite la uzina de reciclare şi reutilizare a deşeurilor - Inusa, la fabrica de sticlă din localitate, la staţia de desalinizare a apei de mare din Alicante sau la Tribunalul Apei din Valencia, la muzee, castele şi catedrale... a fost o săptămână în care ne-am îmbogăţit cufărul cu amintiri preţioase, cu experienţe valoroase şi activităţi captivante...

Toate aceste activitaţi au scos în evidenţă pregătirea excepţională a cadrelor didactice, responsabilitatea şi seriozitatea persoanelor implicate, colaborarea fructuoasă dintre şcoală, primărie şi familie, demonstrând că acest proiect constituie un punct de referinţă pentru întreaga comunitate. Apreciem ospitalitatea deosebită a spaniolilor şi preocuparea lor pentru realizarea unei frumoase relaţii profesionale, dar şi a uneia prieteneşti între şcolile implicate în proiect.

Declaraţia de la Stockholm sintetizează întreaga problematică a mediului înconjurător astfel: ,,Omul are un drept fundamental la libertate, la egalitate şi la condiţii de viaţă satisfăcătoare, într-un mediu înconjurător a cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate şi bunăstare. El are datoria solemnă de a apăra şi îmbunătăţi mediul înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.“

Cu fiecare clipă care trece, planeta noastră este tot mai ameninţată şi devine tot mai ameninţătoare... Trebuie s-o cunoaştem, ca s-o putem apăra şi trebuie s-o respectăm, ca s-o putem stăpâni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]