JOCURILE DE MIŞCARE ÎN GRĂDINIŢĂ

Jocurile de mişcare organizate de educatoare sunt frecvente în practica grădiniţei ca jocuri didactice cu reguli.

Aşa cum exprimă şi denumirea lor, aceste jocuri satisfac în cea mai mare măsură nevoia de mişcare a copiilor, bazându-se pe diferite mişcări şi reguli.Ca tip de joc, ele ocupă o poziţie intermediară între cele de creaţie şi cele sportive, apropiindu-se –de primele –prin trăirile afective puternice pe care le generează şi –de cele sportive –prin regulile dinainte fixate, prin formularea de comenzi şi prin elementele de competiţie pe care le cuprind.

Regulile jocului sunt prezentate copiilor înainte de începerea activităţii. Deşi sunt obligatorii pentru toţi copiii, ele nu trebuie să-i încătuşeze, să le restrângă prea mult libertatea, să ducă la limitarea iniţiativei şi a plăcerii de a se juca. În acest scop este necesar ca regula să decurgă din însuşi conţinutul intern al jocului.

Prin conţinutul lor, jocurile de mişcare sunt extrem de variate. În acest sens, se pot distinge următoarele categorii de jocuri de mişcare:

-jocuri de mişcare cu subiect, în care mişcările şi regulile se îmbină cu un anumit conţinut imaginativ: întruchiparea personajelor şi a ,,acţiunilor” acestora.(Ex.: ,,Gâştele şi vulpea” , ,,Vrăbiile şi pisica”, ,,Lupul şi vânătorii”).

-jocuri cu text şi cântec, în care mişcările sunt însoţite de texte şi cântece.Aceste jocuri se desfăşoară mai ales în cerc, în horă, rolul activ avându-l unul sau mai mulţi copii.Textul cântecului şi ritmul îl ajută pe copil să execute mişcările mai corect.(Ex. : ,,Cozonacul”, ,,Potcovarul”, ,,Gâştele vesele”).

-jocurile hazlii îi atrag pe copii prin umorul şi simplitatea acţiunii.(Ex. : ,,Cine l-a chemat pe ursuleţ?”, ,,Găseşte şi taci”).

-jocurile fără subiect se întemeiază pe îndeplinirea unor cerinţe, pe respectarea unor anumite reguli.La baza acestor jocuri stau diferite mişcări executate cu diferite obiecte: mingea, cercul, coarda etc.(Ex. : ,,Nimereşte la ţintă”, ,,Cine aruncă mai departe”).

Desfăşurarea jocurilor de mişcare necesită pregătiri adecvate de ordin material, începând cu amenajarea funcţională a sălii de grupă şi a curţii grădiniţei (leagăn, scări de căţărat, bănci lungi mobile).

Este dezirabil ca în curtea grădiniţei , sau în apropierea ei, să

existe spaţii verzi pentru jocurile de mişcare cu caracter competitiv şi sportiv, precum şi un spaţiu asfaltat pentru mersul pe tricicletă, patine cu rotile.

Rolul educatoarei în organizarea şi dirijarea jocurilor de mişcare se referă la:

a)Selecţionarea şi programarea jocurilor de mişcare. În alegerea jocurilor este necesar să se ţină seama, în mod deosebit, de posibilitatea respectării regulilor de igienă, de efectul mişcărilor asupra proceselor fiziologice, precum şi de particularităţile de vârstă ale copiilor, evitându-se , în felul acesta, oboseala şi epuizarea fizică. În alegerea jocurilor trebuie să se ţină seama şi de particularităţile individuale ale copiilor pentru stimularea dezvoltării unor trăsături pozitive de caracter ca : iniţiativa, curajul, perseverenţa, spiritul de întrajutorare.

b) Explicarea conţinutului şi a regulilor jocului.Modalitatea cea mai adecvată de a face acest lucru se realizează prin participarea directă şi efectivă a educatoarei la joc, când copiii îşi vor însuşi conţinutul activităţii şi regulile acesteia în chiar procesul desfăşurării nemijlocite a jocului.Explicaţiile vor fi însoţite de demonstrarea mişcărilor.

În cazul copiilor mai mari, atribuţiile educatoarei în conducerea jocului sunt direcţionate către: a) stimularea interesului pentru joc, b) urmărirea felului în care sunt respectate regulile, c) reglementarea relaţiilor sociomorale dintre participanţii la joc, d) participarea tuturor copiilor la joc.

Jocurile de mişcare trebuie să cuprindă mai mult decât exerciţiile de rutină.Pentru copiii mici, regulile jocului trebuie să fie simple.Iată câteva exemple de jocuri de mişcare:

În jocul ,,Coşul rupt”, copiii stau pe scăunelele aranjate în cerc.Conducătorul jocului stă în mijloc.Fiecare copil îşi alege numele unui fruct pe care-l anunţă grupului.Conducătorul, mişcându-se în cerc, trece prin faţa scăunelelor şi spune, de exemplu: ,,Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în coş o piersică”.Copilul care a ales să fie piersică se ridică şi porneşte după conducător, care-şi urmează permanent mersul în cerc.Conducătorul spune iar: ,,Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în coş un măr”.Copilul care este ,,măr” se ridică şi se aşază în spatele ,,piersicii”.Jocul continuă astfel, până când conducătorul exclamă brusc: ,,S-a rupt coşul!”.La aceasta, fiecare, inclusiv conducătorul jocului, se repede să ocupe un scaun.Dar pentru că în cerc există cu un scaun mai puţin şi iniţial toate scaunele erau ocupate de ,,fructe”, nefiind nicun loc liber pentru copilul din mijloc, desigur că un copil va rămâne în picioare.El va deveni noul conducător al jocului.În acest fel, copilul va învăţa şi îşi va aminti numele mai multor fructe.În funcţie de obiectivele urmărite numele de fructe poate fi înlocuit cu nume de legume, jucării, plante şi altele.

În unele jocuri, copiii fug toţi în toate părţile de cel care încearcă să-i prindă.

Un asemenea joc este ,,Lupul pe cărare”.Se joacă astfel: În faţa casei (un tufiş, un cerc desenat cu creta, o cărămidă) stă mama-oaie.În faţa ei, dar mai departe, stau mieii.Între casă şi copiii-mieluşei stă lupul.

Mama-oaie îşi strigă mieluşeii: ,,Copii, veniţi acasă!” Mieii răspund: ,,Nu putem!”. Din nou mama îi cheamă, iar mieii refuză iar, spunând: ,,Ne este frică!”. Mama întreabă: ,,De ce?”, iar mieii răspund: ,,Este un lup pe cărare!”.În cele din urmă, mama îi cheamă iar: ,,Copii, copii, veniţi acasă!”.De data aceasta, toţi mieluşeii aleargă către casă.Pândind acest moment, lupul încearcă să-i prindă.Cel pe care el va reuşi să-l prindă devine ,,lup” pentru noul joc.

Toate aceste jocuri îi activizează pe copii, implicându-i şi oferindu-le oportunităţi pentru a-şi dezvolta atenţia, imaginaţia şi aptitudinile motrice.

Prof. înv. preşcolar: Runcan Simona

SAM ,,Vasile Scurtu” Parva

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5