Lectură

Dintotdeauna cei care au avut o pasiune pentru cărţi au avut orizonturile mai largi, o cultură mai bogată şi o capacitate mai bună de asimilare a informaţiilor de orice fel. Acestea reprezintă un...
Privită dincolo de ceea ce numim stilul clasic al monografiilor noastre, cartea intitulată metaforic ,,Cuib de lumină – Şcoala din Leşu’’are aspectul unei antologii, în care îşi fac prezenţa câteva...
A 29-a carte a poetului Al. C. Miloş, membru a Uniunii Scriitorilor din România, este o antologie poetică – Antologji Poetike „Zborul cuvintelor”, apărută de curând la Editura Amanda Edit Verlag,...
Mi-a parvenit recent, prin bunăvoința ornitologului Ilie Hoza (învățător la Școala Generală Anieș, comuna Maieru), splendida revistă „Despre păsări”, editată de Societatea Ornitologică Română (SOR).
Cronosferă   Plămădeala unei secunde florale trecea dincolo de extravilanul temporalităţii, şi eu ca un verbuncaş îţi sculptez eternitatea nurlie din tine.   Lumina - o lacrimă din haos prindea...
Mi-e dor de tine ca de-un vin burgund Băut în nopţi târzii şi fără grabă Şi-n tainice miresme să m-afund- Caise coapte rătăcite-n iarbă S-ascult cum aspre taninuri, in baric Se rotunjesc , primind...
Iată o carte care ne pune la îndemână, de-a gata, texte şi exegeze din Sfânta Scriptură, păreri despre numeroase opere literare şi despre mulţi scriitori şi artişti, invocă momente din cultura lumii...
Grigore Alexandrescu ne-a lăsat o hohotitoare imagine, „Boul şi viţelul”, unde, ca idee de forţă, prostul nesimţit ajuns în post mare, nu-şi mai recunoaşte rudele, parvenitismul său fiind clasic. Un...
LIED Lebăda cântă poemul mut din carnea mea verde călcată de vânt, cad sunete rânjite pe grumazul degetelor, livada de vise a înflorit sub aşternut. Lebăda cântă poemul mut din trupul tău de ciută,...
Ion Barbu a fost un foarte bun poet şi matematician remarcabil (spaţiile barbilian). Voind a ajunge profesor plin la catedra de matematică, a cântat în struna celor ce păreau că vor ajunge la putere...
În remarcabila sa operă „Jurmalul fericirii”, Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, evreul care l-a aflat pe HRISTOS, relatează între multe altele cum a fost botezat în închisoare, devenind...
De la începutul anului 1940, norii întunecoşiai războiului se adunau peste Europa. Fiecare ţară în felul ei încerca să îndepărteze norii de furtună cât mai departe. Ţările din Occident căutau să-l...
Beria , şeful poliţiei secrete staliniene bănuia că un astfel dedocument de maximă importanţă cum era ”Planul Barbarossa” (de invazie a Uniunii Sovietice de către Germania) ar putea –culmea- să nu...
Arătam mai deunăzi, că Stalin s-a făcut vinovat de criminală neglijenţă, ignorând pur şi simplu informaţiile ce-i veneau din multe surse, despre o agresiune de nemaivăzute proporţii asupra ţării sale...
Aşa se face că la 26 iunie 1953, din însărcinarea Biroului Politic al Partidului Comunist al Uniunnii Sovietice, trimiseră la casa lui Beria agenţii KGB care să-l aresteze şi în urma unui proces să...
La începutul anlor ’40 ai epocii staliniste, dacă arunca cineva o găleată cu apă rece peste un rus adormit (sovietic, mă rog) şi acela tot nu se trezea, era destul să-i spui numele lui Beria....
De toată pomina a fost, precum scriam în ziua cea de ieri, domnia lui Nicolae Mavrocordat în Moldova. De cum sosi, pe la 1748, el porunci unei cete de ispravnici să cutreiere satele şi să vadă cum...
Spuneam mai deunăzi că era vremea luptelor pentru Unire. Prin Tratatul de la Paris se stipula că cele două ţări să fie nişte principate autonome, dar sub sutzeranitate otomană. Rusia, învinsă în...
Aşadar, cele două delegaţii au pornit la drum. De la început însă, lucrurile au părut a merge rău –ne spune istoricul Priscus din Panion, care însuşi a făcut parte din această delegaţie a...
Vaugelas Claude Fauvre a fost celebru în ale gramaticii limbii franceze, fiind chiar memebru al Academiei. Totuşi, a murit în cea mai neagră mizerie, scrie Isabelle Bricard. Mereu şi mereu a acumulat...
(sau despre aceea că nici răul nu e mereu rău şi nici binele mereu numai bine) Într-o zi, majestatea sa făcu ce făcu şi se răni la un deget. Îl întrebă pe sfetnicul său cel mai de seamă dacă e...
Ştia că este urmărit de securitate, întrucât se bucura de o popularitate extraordinară între oamenii simpli, dar şi între cei care luau drumul munţilor, ca americanii să găsească o ţară „liberă” când...

Pagini

Subscribe to Lectură
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]