Liberi de Sfânta Maria

Joi, 15 august vor fi închise toate instituţiile publice, băncile, oficiile poştale, şi o parte a magazinelor. Pentru mulţi dintre cei care sărbătoresc prin liber ziua de 15 august va fi vorba de un week-end prelungit pentru că majoritatea fie şi-au luat concediu şi vineri, fie au primit învoire. Conform dispoziţiilor art. 139 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, este declarată zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează. Nerespectarea acestor preve¬deri legale constituie contra¬venţie (art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul Muncii, republicat). Dispoziţiile artico¬lului menţionat reprezintă re¬gu¬la, excepţia este enunţată la art. 140 şi art. 141 din acelaşi act normativ, care prevede că acestea nu se aplică în unităţile sanitare şi pentru cele de ali¬men¬taţie publică, precum şi în cele în care activitatea nu poa¬te fi întreruptă, ea având un ca¬racter continuu, de perma¬nen¬ţă. Astfel, în unităţile sanitare şi de alimentaţie publică se pot stabili programe de lucru adecvate, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, a aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Acestor categorii de salariaţi care prestează activitate în ziua de 15 august li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile (art. 142 alin. (1) din cod). Dacă din motive justificate nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază ca soluţie alternativă de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
Mari pelerinaje au inceput, la mănăstirile ce poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La Nicula, la Rohia sau la Dobric sute de credincioşi işi vor apleca genunchii spre mântuire. Maica Domnului se va înalţa la cer pentru a fi alături de fiul ei. Îndreptându-şi privirea sufletului spre adormirea Sfintei Fecioare, creştinii pot contempla biruinţa spiritului asupra materiei, trupul în totalitate curat al Maicii Sfinte, nefiind dat ţărânii, ci înălţat cu cinste la cereştile lăcaşuri. Arhanghelul Gavriil, cel ce o binevestise odinioară că-L va naşte pe Mântuitorul lumii, îi dă acum de veste Maicii Domnului că a venit vremea strămutării ei la Cer: “Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”. Ca şi Fiul mai înainte, Maica Domnului s-a mutat la cer cu trupul ei feciorelnic, iar acolo mijloceşte neîncetat pentru oameni în faţa lui Dumnezeu. Icoana ortodoxă a Adormirii ne-o înfăţişează pe Născătoarea de Dumnezeu întinsă pe un pat, cuprinsă de un somn senin; apostolii se prosternează în jur, iar Hristos, în mijloc, circumscris în nimbul luminos al slavei Sale, îi ţine sufletul în palme. Apostolii i-au pus trupul în mormânt, dar deschizându-l după 3 zile (pentru că şi Toma, care nu fusese de faţă, să se închine trupului preasfânt), ei s-au minunat aflând mormântul gol, doar cu giulgiul rămas drept mărturie.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]