Liturghii în cumpătul vremii

În seria de carte Prima verba, la Editura „Cezara Codruţa Marica” din Târgu-Mureş, a apărut sub semnătura preotului Timoftei Găurean din Agrieş, volumul „Liturghii în cumpătul vremii”.

Bucurie mare în sufletele agreşenilor. Părintele lor a scris o carte, o premieră pentru soborul de preoţi de pe Valea Ţibleşului. „Doamne, dacă mi-ai da pentru câteva clipe binecuvântarea Ta, să-mi descleştesc mâinile să scriu despre cei care reuşesc să nu-şi schimbe portul, viaţa şi credinţa - cu toţii nişte sfinţi - care încearcă să îndepărteze mocirla de pe temelia credinţei, precum Tănase Todoran din Salva sau Pahomie din Gledin...”, spunea părintele Timoftei Găurean. Şi visul i s-a împlinit.

Vrednicul preot, întors de câţiva ani acasă, între ai săi, a resfinţit biserica, a renovat casa parohială, a întemeiat un muzeu cu piese unicat şi le-a insuflat agreşenilor dragostea pentru sculptură, din mâinile părintelui, sub dalta credinţei, ieşind adevărate sculpturi apreciate în lumea întreagă. Lucrurile binecuvântate „se văd cu ochii şi se simt cu inima.” Aşa este. Părintele Timoftei Găurean ne prezintă în volumul „Liturghii în cumpătul vremii” comori ale sufletului, gânduri duhovniceşti, poezii, proză, toate atinse de aripa îngerului care veghează asupra lucrării. Om nobil, ascultat şi apreciat de întreaga comunitate de pe Valea Ţibleşului, îşi dăruieşte clipă de clipă inima pe altarul bisericii, luptă pentru păstrarea tradiţiilor prin Muzeul pe care l-a inaugurat şi prin Festivalul jocului tradiţional, sculptează chipul sfinţilor şi al Crucii întru veşnicie.

Cartea a fost lansată în Sfânta Biserică din Agrieş, primul care a vorbit despre personalitatea marcantă a preotului fiind primarul comunei, Ştefan Negrean. Apoi, prin cuvinte alese, editorul cărţii, scriitorul Valentin Marica, a afirmat că părintele dezleagă în capitolele cărţii snopi de lumină, pentru a da învăţătura nepierderii legăturii cu harul lui Dumnezeu, pentru ca faţa să ne strălucească precum altădată faţa învrednicitului Moise, descoperind darul cel desăvârşit, ştiind care sunt „acele lucruri cu care putem s-ajungem înaintea lui Dumnezeu, fără ca să fim osândiţi...” Cartea Părintelui, Liturghii în cumpătul vremii, este o carte a vegherii, un îndreptar pentru minte şi inimă, aducând răspunsuri limpezi la una dintre cele mai răscolitoare întrebări: Cum ştim ce este înnoirea întru Dumnezeu?

„Liturghiile în cumpătul vremii sunt pagini de jurnal în care profesiunea de credinţă a Părintelui apare în toate nuanţele ei, într-un tot armonios, cuprinzând altarul bisericii, jertfa preoţiei, viaţa credincioşilor, vrednicia locului, sublimul naturii, evenimentele de viaţă, creaţia omului, răspunzându-i celei divine”. Liturghii în cumpătul vremii definesc permanenţe ale întâlnirii omului cu Dumnezeu, dorinţa de naştere a armoniilor în această întâlnire, detaliind şi aspecte delicate din efortul preotului de a-l aduce pe om la viaţa în Hristos şi de a-l face să înţeleagă la ce demnitate e ridicat preotul prin hirotonire.

Prof. Dr. Vasile V. Filip, etnologul Emilia Ometiţă, prof. Lazăr Ometiţă, învăţătoarea Floarea Pop, scriitorul Ionel Vitoc, preoţii din Borleasa şi Halmasău, directorul Şcolii, Ioan Mircea Nicula, lelea Teodora Purja-rapsod popular şi Grigore Sâmboan, de la Radio Renaşterea, interpret al cântecului străbun, alături de credincioşi, cu toţii ne-am bucurat de apariţia cărţii, hrană sufletească pentru noi. Ilustraţia grafică cu reproduceri după sculpturi realizate de preotul Timoftei Găurean completează fericit textele care au o valoare deosebită.

Poposiţi preţ de câteva ore, prin intermediul Slovei într-o lume unică. Uşa inimii părintelui e deschisă. Intraţi, nu vă temeţi! Veţi descoperi calea spre adevăr, spre frumuseţe şi nemurire.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]