Locuiţi în Norvegia şi aţi lucrat şi în România? Ştiţi că puteţi primi pensie atât din România, cât şi din Norvegia?

Casa Naţională de Pensii Publice a elaborat un ghid, dat publicităţii şi pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud, care vine în sprijinul celor care au lucrat atât în România, cât şi în Norvegia, la momentul pensionării. Această broşură a fost realizată în cadrul proiectului „Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Naţională de Pensii Publice lucrătorilor migranţi, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială”, finanţat prin intermediul Programului RO 18 – Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţi locale şi regionale române şi norvegiene. Ghidul apărut la finele anului trecut a avut în vedere discuţiile purtate de reprezentanţii CNPP şi ai caselor teritoriale de pensii cu reprezentanţii comunităţii românilor din Norvegia.
În relaţia cu Norvegia, România aplică, începând cu 1 iulie 2012, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009.   Trebuie ştiut că drepturile de securitate socială sunt garantate de regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială. Fiecare stat îşi stabileşte propriile prestaţii de securitate socială şi condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru obţinerea lor.

1.Ce condiţii trebuie să îndepliniţi ca să puteţi beneficia de pensie din sistemul public de pensii din România?

Persoanele care au desfășurat activități profesionale atât în România, cât și în Norvegia pot solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vigoare în România, cât și potrivit legislației în vigoare în Norvegia.

Începând cu 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii din România este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii din România sunt:
•  pensia pentru limită de vârstă;
•  pensia anticipată;
•  pensia anticipată parțială;
•  pensia de invaliditate;
•  pensia de urmaș.

Pe site-ul cnpp www.cnpp.ro - secțiunea Pensii - găsiți informații despre fiecare categorie de pensie, respectiv condițiile necesar a fi îndeplinite pentru a beneficia de respectivele drepturi de pensie. 
Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul public de pensii din România, în cazul persoanelor care au lucrat atât în România, cât și în Norvegia, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în Norvegia, așa cum acestea sunt confirmate de instituțiile competente ale fiecărui stat.

Drepturile de pensie se calculează proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat implicat. Precizăm că nu este necesar să îndepliniți simultan condițiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în România și Norvegia, drepturile de pensie fiind acordate cu respectarea prevederilor legislațiilor naționale în materie.

Exemplu: O persoană care a lucrat în România 7 ani și în Norvegia 29 de ani va beneficia, la cerere, de pensie și din România, ca urmare a totalizării perioadelor de asigurare din cele două state, însă calculul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România va avea în vedere cei 7 ani de contribuție la sistemul public de pensii din România.

2. Unde se depune cererea de pensie dacă sunteși stabilit în Norvegia?
Cererea de acordare a drepturilor de pensie, însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română pentru obținerea acestor drepturi, se depune la instituția de asigurări sociale din Norvegia.

Reprezentanții instituției de asigurări sociale din Norvegia vor face toate demersurile fie către CNPP, fie către instituția competentă
din România (casa teritorială de pensii de la ultimul loc de asigurare din România sau casa teritorială de pensii din raza de domiciliu),
nefiind necesară deplasarea solicitantului în România în acest scop.

Legislația europeană în domeniul securității sociale garantează un
tratament egal pentru toți cetățenii UE, SEE și Elveția. A munci legal în UE, SEE și Elveția înseamnă a beneficia de pensie în mod similar persoanelor care au lucrat doar într-un stat.

Din fiecare stat al UE, SEE și Elveția în care o persoană a lucrat se poate obține o pensie!
● se pot totaliza perioadele de asigurare, în vederea deschiderii dreptului la pensie.
● se poate primi pensia în statul de domiciliu.

3. Care sunt documentele pe care trebuie să le prezentați?

Lista detaliată a documentelor necesare pentru fiecare categorie de pensie se regăsește site-ul cnpp www.cnpp.ro - secțiunea Pensii.

Vor fi prezentate, obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverințe eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România).
•  adeverințe privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (dacă este cazul).
•  adeverințe privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (dacă este cazul).
•  diploma de absolvire a învățământului universitar adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul
• că acestea au fost urmate la zi (dacă este cazul).
• livretul militar (dacă este cazul).
•  actele de stare civilă ale solicitantului.
•  actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului
• legal, după caz (pentru pensia de urmaș).
•  adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de
• peste 16 ani (pentru pensia de urmaș).

În cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Instituția din Norvegia va transmite în România, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documentele menționate mai sus, prezentate de solicitanți, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, în conformitate cu prevederile regulamentelor (ce) nr. 883/2004 Infoși 987/2009.

4. Cum puteți primi pensia din România în Norvegia?

Beneficiarii sistemului public de pensii din România pot primi pensia în Norvegia, plata realizându-se prin transfer bancar, în EUR, GBP sau USD, în funcție de opțiunea persoanelor interesate.
Dacă beneficiarii stabiliți în Norvegia nu își exprimă opțiunea pentru una dintre cele trei valute, plata se va asigura în EUR.
Procedura de export al pensiei presupune următoarele:
•   deschiderea, de către beneficiar, a unui cont la o bancă agreată de acesta, de pe teritoriul Norvegiei;
•   comunicarea, de către beneficiar, a detaliilor bancare către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensii)

Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii trebuie însoțită de un document care confirmă detaliile bancare și de o copie a actului de identitate a titularului care atestă domiciliul său actual / locul de Infoședere obișnuită în Norvegia. 
Detaliile bancare pot fi comunicate:
Din inițiativa persoanelor interesate, prin depunerea sau transmiterea, prin poștă sau pe e-mail, de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a Declarației de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (www.cnpp.ro - secțiunea relații internaționale / exportul în străinătate al drepturilor
de pensie).
  Din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin transmiterea către beneficiarul drepturilor a unui Certificat de viață (www.cnpp.ro - secțiunea relații internaționale / certificatul de viață) pe care acesta are obligația de a-l completa și restitui casei de pensii, în termenul indicat de respectiva instituție.

DATE DE CONTACT /
Casa Națională de Pensii Publice, Direcția Relații Internaționale
str. Latină nr. 8, sector 2, București
e-mail: [email protected], web page: www.cnpp.ro
tel.: 0040.21.311.80.47

Program de audiențe telefonice: marți și miercuri, între orele 10-14
Program de audiențe la sediul instituției: luni și joi, între orele 8.30-16

Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud
Municipiul Bistrița, Str. Bd-ul Republicii, Nr. 22, Județul Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263 / 232.095
0263 / 216.460
Fax:       0263 / 215.419
E-mail: [email protected]
 

Comentarii

22/08/19 08:24
Bancila Georgica

Se poate primi pensia din norvegia in Romania? Aud persoane spunand ca Este obligatoriu sa stai in Norvegia 6 luni din an la batranete pt a beneficia de pensie

22/09/21 05:21
Stanescu Dumitru

Bună ziua am și eu o întrebare Dacă am lucrat în România plus în Norvegia și acuma am depus dosarul pentru pensie de andicap motor la abile picioare se poate să primesc pensie de andicap vă multumesc pentru informații o zi bună

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5