Managerii de la Bibliotecă şi Centrul Judeţean intră în evaluare

Consiliul Judeţean a aprobat constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în următoarea componenţă: Manea Angelo Aurelian - Inspector şcolar pentru geografie, istorie şi socio-umane - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud; conf.univ.dr. Şerdan-Orga Valentin-Gabriel - director general - Biblioteca Centrală Universitară « Lucian Blaga » Cluj-Napoca; Buzoianu Dumitru - compozitor, dirijor şi realizator Radio-TV; Puica Vasile - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; Cioarbă Teofil-Iulian - director executiv - Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Secretari comisie: Bugnar Daniela-Florina - şef serviciu - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; Câmpan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; Borgovan Lucian - şef serviciu - Serviciul juridic contencios, resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; Ani Melinda - consilier superior - Serviciul juridic contencios, resurse umane, Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea următoarea componenţă: Ceuca Gabriela-Adriana - şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; Pop Gabriela - consilier superior - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; Popescu Adrian Geoff-Ghar - consilier juridic principal - Serviciul juridic contencios, resurse umane, Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, secretar comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi Silaghi Ana Maria - consilier asistent - Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud se va desfăşura după următorul calendar:
a) până la data de 21.02.2018 - depunerea raportului de activitate;
b) 01.03 - 07.03.2018 - întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;
c) 14.03 - 15.03.2018 - analiza raportului de activitate şi a referatelor-analiză de către comisia de evaluare, precum şi susţinerea raportului de activitate de către fiecare manager în cadrul unui interviu.
Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud sunt instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Conducerea acestor instituţii este exercitată de către un manager, angajat prin concurs de proiecte de management, organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
Managerii organizează, gestionează şi conduc activitatea instituţiei pe baza cererii definite de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în caietul de obiective, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limitele stabilite prin contractul de management şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărei instituţii.
În conformitate cu contractul de management încheiat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi domnul Pintea Ioan, respectiv între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi domnul Ţărmure Gavrilă, se impune organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Evaluarea se va efectua prin verificarea modului în care au fost realizate obligaţiile asumate de fiecare manager prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, precum şi prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse după caz, altele decât cele din programul minimal şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]