Meditaţie la Duminica a 28-a după Rusalii

(Pilda celor poftiţi la cină)

ATENŢIE ! Dumnezeu nu ne cere zeci de ore,ci ne dă zeci de ore
Dumnezeu nu te cheamă să-i dai ci ca să primeşti-dar nevenind la Biserică rămânem în afara comuniunii

Textul evangheliei:,,Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi au început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat femeie, şi pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea”.(Luca 14,16-24)
Citind şi ascultând această parabolă poate că ne întrebăm dacă e una uşor sau greu de înţeles şi pentru început am spune că e uşor de înţeles pentru că e simplă la auzire,dar dacă medităm mai atent observăm că ea încifrează şi închide,descifrează şi deschide căi spre meditaţie.De aceea în continuare aş dori să mă opresc la cel puţin trei lucruri:
1)Ce este chemarea,exemple din sf.scriptură,dar şi răspuns la întrebarea- când Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ?-potrivit dicţionarului chemarea=este strigarea tainică din partea lui Dumnezeu prin care cheamă sufletele la El.În sfânta scriptură ,atât în cea a vechiului cât şi a noului testamanent ne întâlnim cu exemple despre chemarea lui Dumnezeu adresate celor aleşi.Astfel când Dumnezeu vrea să-şi întemeieze o împărăţie îl cheamă pe Avraam,spunându-i că v-a înmulţi neamul lui ca şi stelele cerului.Când Dumnezeu vrea să-l elibereze pe poporul evreu din robia egipteană îl cheamă pe Moise ,spunându-i să meargă la Faraon.Când Dumnezeu vrea să-şi aleagă un împărat îl cheamă pe David de la turmele oilor.În noul testament când Mântuitorul vrea să-şi aleagă pe cei doisprăzece apostoli le zice celor doi pescari de la marea Galileii :,,veniţi după Mine şi vă voi face pe voi pescari de oameni”.Întrebarea este când ne cheamă pe noi Dumnezeu-şi răspunsul este că încă din momentul în care ne-a adus la viaţă ne-a şi chemat la comuniune cu El şi acest lucru se petrece când totul e pregătit pentru tine.E momentul în care tu ai reuşit să realizezi relaţia ta cu cerul,să primeşti darurile Lui în dar la sfânta Liturghie.
2)Care sunt falsele motive pentru care nu răspundem chemării lui Dumnezeu-sunt obosit-şi pentru unii e adevărat acest lucru pentru că mulţi din semenii noştri îşi câştigă pâinea cu greu,ba poate nici nu sunt retribuiţi după munca pe care o fac.Dar să ne gândim cine ne-a ajutat o săptămână întreagă de am putut lucra să ne câştigăm pâinea pentru noi şi pentru cei dragi.Cine ne-a mai dăruit încă o zi ,cine ne-a ajutat ca în noaptea ce a trecut să ne putem odihni ca să putem să merem din nou la muncă,oare nu Dumnezeu?şi atunci n-ar trebui oare să mergem la Biserică să-i mulţumim?Nu înţeleg-e un alt motiv şi de multe ori credincioşii au dreptate,pentru că una se citeşte la evanghelie şi alta predică preotul ,astfel încât în loc să-i scoţi pe oameni la lumină spunându-le ce ar trebui să facă pentru suflet pentru a se putea mântui,îi zăpăcesc sau îi bagă în ceaţă totală încât creştinul nu înţelege nimic care ar fi mesjul pe care evanghelia ar vrea să ni-l transmită.Dar dacă duminica aceasta ai înţeles mai puţin,cealaltă vei înţelege mai mult şi aşa cu paşi mărunţi putem să înaintăm pe treptele desăvârşirii şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu şi a învăţăturilor Sale.Mi-e greu,e înghesuială-nu pot să stau în picioare,dar atunci când te duci la spectacole,la concerte sau pe stadion nu îţi este greu?Atenţie!Dumnezeu nu ne cere zeci de ore,ne dă zeci de ore,Dumnezeu nu te cheamă să-i dai ci ca să primeşti şi nevenind la Biserică rămânem în afara comuniunii.
3)Sfânta Liturghie-ce este,ce se petrece şi care este folosul participării la sf.Liturghie ?-slujba de laudă şi preamărire adusă lui Dumnezeu,slujba centrului cultului divin ortodox.Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri la sfânta Liturghie îL primim pe darul darurilor pe Iisus Hristos.Ce se petrece în timpul sf.Liturghii?cerul se coboară pe pământ,,noi carii pe heruvimi cu taină închipuim”-pentru ca să participe la prefacerea pâinii şi a vinului.Părintele Nicolae Cabasila spunea că Liturghia are ca obiect prefacerea darurilor iar ca scop sfinţirea credincioşilor.Care este folosul participării la sf.Liturghie?-de fiecare dată când participăm suntem în împărăţia lui Dumnezeu,ne rugăm pentru cei prezenţi dar şi pentru cei care nu pot participa,îi mulţumim pentru binefacerile pe care le ştim şi pentru cele care nu le ştim.Ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului dar şi de cuvântul lui Dumnezeu.În concluzia acestei cuvântări să ne oprim la una din binecuvântările pe care le auzim şi le primim de fiecare dată când participă la sfânta Liturghie:,,Harul Domnului nostru Iisus Hristos,dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]