Meditațiile creștine ale Părintelui Vasile Beni

Mircea Gelu Buta

Ideea volumului „Predici și Meditații Creștine”, apărut sub semnătura Părintelui Vasile Beni, de la Biserica „Coroana” din Bistrița, se desprinde de la primele pagini; nu are nevoie să fie citită printre rânduri. Cele 29 de texte meditative, țin să transmită direct, fără menajament, modul în care credinciosul poate ajunge enoriaș îmbisericit.
Iată un dascăl, care are un prisos de bunătate în el și a cărui suflet conține ceva din credința și din curățenia unui apostol. Un om cu trăsături ce sugerează bunătatea, calmul și blândețea, acesta este dascălul Vasile Beni, cel care are dragostea aproape mistică pentru îndatorirea sa de luminător de oameni și de slujitor al Altarului.
Învățătura sufletească pe care încearcă să o strecoare în paginile acestei cărți se referă la dragostea de muncă, iubirea pentru semeni, respectul pentru cinste, adevăr și frumos, semințe bune care pot înflorii bogat mai târziu.
Ultimul capitol al cărții, este compus dintr-o suită de rugăciuni, adică o Teologie lucrătoare, care constitue pravila creștinului, recomandări tipiconale, dar și aspecte legate de cuviință, de evlavie, de participare la slujire și de comportament în Biserică.
De o frumusețe incontestabilă este „Rugăciunea părinților pentru copii” , care se termină cu următoarea rugăminte: „Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogății pământești, care sunt supuse stricăciunii, ci Te rog să le dai trupuri sănătoase și iubitoare de osteneală, care să poată biruii în relele vieții. Păzește inimile lor de orice alunecare păcătoasă și apără nevinovăția lor...”. Gândul cu, care părintele a scris aceste rânduri îl găsim într-una din strofele de pe ultima copertă a cărții: „Privesc spre Dumnezeu și-I mulțumesc!/ În fiecare zi a vieții mele,/ Că din comorii de preț din astă lume, / Mi-a dăruit și mie două stele”
Că aceste rugăciuni au o incontestabilă putere mistică, o adeverește „Rugăciunea de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu” din care desprindem un scurt fragment: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, învrednicește-mă ca în toate zilele vieții mele, totdeauna, mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor Amin.”
Iată o carte, care se citește cu folos și încântare, fapt pentru care îi mulțumim și îl felicităm pe Părintele Vasile Beni.
Să ne trăiți!

Comentarii

09/11/19 18:07
ioan Bob

Un om minunat . Felicitari !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5