Municipiul Bistrița va contracta un împrumut de 100 milioane lei, pentru investiții în școli, grădinițe, străzi și achiziția bazelor sportive Mecanica și Iproeb

Consiliul Local Bistrița a aprobat contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei/unor finanţări rambursabile interne, în valoare totală de maxim 100.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, din care 3 ani perioadă de grație, necesară/necesare finanţării unor obiective de investiţii ale municipiului Bistriţa.

"Obiectivul declarat al administrației publice locale și asumat prin Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Bistrița este acela ca până în anul 2030, municipiul Bistriţa să ajungă unul dintre cel mai moderne din Transilvania, un municipiu european cu o economie competitivă, diversificată şi inovativă, care valorifică sustenabil resursele zonei, atractiv pentru turişti, dar şi pentru investitori, cu o calitate ridicată a vieţii pentru locuitorii săi, educaţi şi sănătoşi, ataşaţi de comunitatea lor şi implicaţi activ în dezvoltarea acestuia. În vederea atingerii acestui obiectiv general, municipiul Bistrița își propune, printre altele, realizarea următoarelor proiecte de investiții, care vor contribui la îmbunătațirea condițiilor de viață ale comunității locale dar și la dezvoltarea infrastructurii urbane și a celei sportive din municipiul Bistrița. Realizarea acestora presupune însă existența unor importante resurse financiare, resurse care nu se regăsesc în totalitate în bugetul local al municipiului Bistrița.

           Datorită acestui fapt se consideră oportună contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne in valoare totală de maxim 100 milioane lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, din care 3 ani perioadă de grație, în condițiile în care după fondurile europene, împrumuturile sunt principalul instrument prin care oraşul îşi poate finanţa investiţiile",  se arată în documentația de pe site-ul Primăriei Bistrița..

Astfel, în urma contractării acestui/acestor noi împrumuturi bancare, gradul de îndatorare estimat al municipiului Bistrița, prin luarea în considerare a tuturor contractelor de împrumut existente, inclusiv a noului împrumut/împrumuturi, la o dobânda estimativă a pieţei bancare de 3,04%, va atinge un maxim de 15,20% în anul 2025, acest nivel fiind sub pragul legal maxim de îndatorare stabilit la 30% din veniturile proprii ale municipiului Bistrița. Din împrumuturile existente în prezent, în anul 2024 se vor încheia cele două contractate semnate cu Unicredit Bank.    

Lista obiectivelor de investiții pentru care se solicită finanțare prin credit bancar intern

 

Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/achiziție imobile

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicita împrumut      (cu TVA)

1.

Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir

Nr.206/2016

24.106.454

2.

Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă,str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, municipiul Bistrița

Nr.223/2016

6.276.420

3.

Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr.10-Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița

Nr.232/2018

12.205.663

4.

Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.4, municipiul Bistrița

Nr.37/2016

4.466.736

5.

Reabilitare și modernizare Gradiniță cu Program Prelungit ,,Căsuța cu povești”, municipiul Bistrița

Nr.123/2015

10.914.138

6.

Reabilitare si modernizare Gradinita  cu program prelungit nr.12 si Creșa nr.4, str Andrei Muresanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud

Nr.82/2016

8.293.644

 

TOTAL LOT 1

 

66.263.055 

Lotul 2 : Achiziție baze sportive (terenuri+construcții) și  amenajare străzi în cartierele noi de locuințe                                                                                                                              

                                                                                                                                             -lei-

Nr.crt.

            Denumire obiectiv de investiții

HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/achiziției imobile

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicita împrumut   

  (cu TVA)

1

Achiziție imobil ( teren + construcție)- baza sportiva Mecanica

 

3,093,000

2

Achiziție imobil ( teren + construcție)- baza sportiva IPROEB

 

3,208,500

3

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Secundara 3, Sarata

Nr.117/2020

2,540,189

7

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara

Nr.117/2020

2,620,095

4

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Lempes

Nr.118/2020

2,450,805

5

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-Str, Filip Cristian Petru

Nr.118/2020

1,628,601

6

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Podgoriei

Nr.118/2020

2,613,259

8

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Crângului

Nr.118/2020

2,001,402

9

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundara 23 Unirea

Nr .118/2020

1,954,304

13

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundara 17(Scolii) Unirea

Nr.118/2020

1,092,333

14

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Bela Bartok

Nr.118/2020

615,270

15

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str George Baritiu

Nr.118/2020

678,944

16

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Prundului

Nr.118/2020

446,089

17

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-strZavoaie

Nr.118/2020

617,659

12

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Ion Pop Reteganu

Nr.118/2020

1,391,141

10

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Jupiter

Nr.119/2020

1,440,600

11

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Apusului

Nr.119/2020

1,946,103

18

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 3-str Vasile Lucaciu

Nr.20/2013

662,875

19

Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 3-str Dinu Lipatti

Nr.20/2013

2,735,776

 

TOTAL LOT 2

 

33,736,945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5