alp

Niculae Vrăsmaş, aspecte din munca de cronicar al Văii Bârgaielor

Sub îndrumarea neobositului scriitor bârgăuan, domnul Niculae Vrăsmaş, au văzut lumina zilei, în 2013, volumele de scrieri Anuarul Bârgăuan – cuprinzând date din cultură, ştiinţă, arte şi literatură şi Un secol de viaţă (in honorem Albi Matei), ambele scoase la Editura Eikon Cluj.
Volumul Anuarul bârgăuan nr. 3, volum coordonat, îngrijit şi prefaţat de domnul Niculae Vrăsmaş reprezintă o continuare a volumelor anterioare 1 şi 2 „urmărind acumularea unor date documentare şi de cercetare privind cultura întregului areal din nord-estul transilvan”.
Volumul se referă la comunicările susţinute la simpozionul de anul trecut al Văii Bârgăului, a unor lucrări mai vechi, recuperate de la simpozioanele anterioare, precum şi alte lucrări trimise direct la redacţie, dar şi a unora culese din alte publicaţii, în vederea acumulării unei bănci de date privind întreaga Ţară a Bârgaielor şi a zonelor adiacente” (N. V. Prefaţă la Anuar, pag. 10).
Volumul sus-amintit cuprinde 280 pagini şi a apărut într-o ţinută grafică deosebită, fiind împărţit în 10 capitole: Cadrul natural al Ţării Bârgaielor, Istorie, Repere bârgăuane, Etnografie şi folclor, Evocări, Centenare bârgăuane, Bârgăul literar-artistic, Interviuri, cercetători de elită şi Retrospectivă culturală bârgăuane.
Multe dintre articolele scrise de colaboratori sau direct de domnul Vrăsmaş sunt însoţite de bogate ilustraţii, ceea ce întregeşte prin imagini vizuale conţinutul acestora.
Coperţile, frumos colorate, cuprinzând şi ele imagini bârgăuane, întregesc valoarea volumului, care pune în valoare ţinuturile respective.
Dau mai jos un citat de apreciere a trudei depuse de coordonatorul lucrării în folosul obştii, semnat de domnul prof. Ştefan Borbely: „Îl respect pe domnul Vrăsmaş pentru altruismul de a lucra mai mult pentru ceilalţi, decât pentru el însuşi” (coperta).
Volumul „Un secol de viaţă” (In honorem Matei Albu), volum omagial, coordonat, îngrijit şi prefaţat de Niculae Vrăsmaş, reprezintă un cald elogiu, „un omagiu scris, la împlinirea unui secol de viaţă, trăit în slujba învăţământului, a comunităţii şi a ţării, de către un vrednic fiu al satului, un model viu, care trebuie înscris în viitor (N.V. Notă asupra ediţiei).
Pe un spaţiu de 225 de pagini, domnul Vrăsmaş adună documente şi articole despre domnul Albu Matei, scrise de cei cu care a colaborat în decursul viaţii sau l-au cunoscut trecător, evidenţiind calităţile domniei sale de luptător în slujba învăţământului, dar şi a patriei, ca ostaş. Cuvinte de laudă îi aduc aproape 50 de corespondenţi, drept omagiu pentru calităţile de care a dat dovadă, fiind un exemplu pentru urmaşi.
Prin aceste două volume, dar şi prin alte opere scrise de domnul Vrăsmaş, domnia sa îşi onorează titlul de Cetăţean de onoare al Văii Bârgaielor, depunând o uriaşă muncă de adunare, îngrijire şi editare a unor cărţi prin intermediul cărora se pun în lumină meritele unor oameni de cultură sau de ştiinţă, ca luptători adevăraţi, prin care Ţinutul bârgăuan stă în faţă printre ţinuturile patriei noastre… Vrednic este cronicarul!

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]