O carte valoroasă pentru Biblioteca Despărțământului ASTRA Năsăud

         O surpriză plăcută pentru astriștii năsăudeni este donația profesorilor universitari clujeni Alexandru și Horațiu Rotaru – tată și fiu, autori ai unui volum de specialitate întitulat Momente din istoria stomatologiei clujene. Oameni și fapte (1918-1948), volum scos sub egida Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca și al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Filiala Cluj-Napoca, volum tipărit la Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2020 și dedicat soției Maria care i-a permis să se dedice profesiunii chirurgicale și didactice universitare. D-l profesor universitar emerit Alexandru Rotaru este specializat în Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, cu o experiență de peste patru decenii în cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațeganu” din Cluj Napoca. Fiul său, Dr Horațiu Rotaru a preluat „ștafeta” de la distinsul său părinte, atât pe plan didactic, cât și al specializării chirurgicale, alăturându-se înaintașilor cu indubitabile performanțe în acest domeniu.

            Unul dintre medicii stomatologi năsăudeni, aflat în relații apropiate cu distinsul profesor universitar Alexandru  Rotaru a fost doctorul Gh Traian Dascăl prin intermediul căruia distinsul universitar a conferențiat la mai multe acțiuni astriste iar pentru o perioadă de câțiva ani, profesorul univ. dr Al. Rotaru a fost membru Astra și președintele Secțiunii medicale a Desp. ASTRA Năsăud, timp în care la astfel de conferințe a participat și fiul său, prof. univ. dr Horațiu Rotaru. Problemele expuse power point au stârnit mult interes la nivelul astriștilor năsăudeni.

            Volumul prezintă greutățile începutului când era necesară organizarea învățământului medical românesc, prin fondarea Facultății de Medicină a Universității Daciei Suoerioare. Membrii ASTREI aflați în primele rânduri în făurirea Statului Unitar Român – România Mare, erau alături și la înființarea Facultății de Medicină, în ciuda atâtor discriminări impuse anterior de Imperiul Austro-Ungar, până în 1918. Sunt recunoscuți pentru bărbăția lor rectorul Sextil Pușcariu, Victor Babeș, Emil Racoviță, Iuliu Moldovan, Iuliu Hațieganu ș.m.a. Un astfel de volum ar trebui continuat și cu perioada 1948-1989 sau 1990-2020. Nu ne-ndoim că nu va fi așa.

            Volumul despre care facem vorbire va intra în posesia noului președinte al Despărțământului ASTRA Năsăud – col r Ioan Boțan, odată cu întreaga Biblioteca a Despărțământului, bibliotecă formată din donațiile prof. univ. Alexandru Tohăneanu (prin efortul preotului Dumitru Tomi, primul președinte al ASTREI oraș), a directorului Spitalului orășenesc Dr George Trifon (prin fiul său Dr Adrian George) și donația ec. drd. Nicolae Trifoiu din Cluj  (prin Buhai Liviu – nepotul său din Rebrișoara). Biblioteca mai cuprinde și o donație a Bibliotecii Județene BN – director Ioan Pintea, la care se adaugă numeroase volume și reviste ASTRA donate de prof. Ioan Seni – fost președinte al Despărțământului în perioada 1990-2020.

 

Prof. I Seni, președinte de onoare al Desp. Astra Năsăud

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5