O istorie culturală

Un zâmbet al întâlnirii cu actul artistic, prezent între coperţile monografiei Cercului ASTRA „ Virgil ŞOtropa” a Poştei Năsăud. „ Istoria unui centru cultural”, Editura Digital Arts, adun’ evenimentele culturale derulate sub edida cercului pe o perioadă de trei ani. Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş, sunt cei care s-au îngrijit de demersul apariţiei cărţii, salutată în editorial de primarul Năsăudului, ing. Dumitru Mureşan.

Cercul a fost înfiinţat la 5 decembrie 2001 şi poartă numele academicianului Virgil Şotropa, în casa căruia îşi desfăşoară activitatea Poşta năsăudeană. Conducerea a aparţinut lui Valer Petrehuş-preşedinte, Lucian Botean-vicepreşedinte, Claudia Prădan-secretară. Volumul are la început două poezii despre poştă semnate de Dumitru popiţan şi Lucreţia Mititean. Apoi o serie de materiale apărute în presă, cele mai multe semnate de Olga Lucuţa, Radu Sîrbu, Ioan Mititean, Valer Petrehuş, Ioan Lazăr, Liana Mureşan, Cornel Cotuţiu, Romulus Berceni, Vasile Tutula, Ioan Lăpuşneanu etc. Pentru a cunoaşte mai bine activitatea cercului suntem părtaşi la o lecţie de istorie despre Poşta năsăudeană, apoi descoperim personalitatea marcantă a lui Virgil Şotropa, care la 24 mai 1943 intra în Academia Română.

În cei cei ani de activitate culturală, cercul ce-i poartă numele l-a sărbătorit de nenumărate ori pe ilustrul înaintaş. Urmează o trecere în revistă a celor mai importante activităţi literar-artistice derulate de Cercul „Virgil Şotropa”, activităţi girate de-a lungul timpului de personalităţi marcante. Amintim aici doar pe dispăruţii dintre noi Valeria Peter Predescu şi Alexandru Misiuga. Apoi ne întâlnim cu recenzii asupra unei alte lucrări monumentale „Monografia Poştei năsăudene”, apărută la Editura Eikon sub semnătura lui Radu Băieş, Valer Petrehuş, Ioan Seni.

Ne întâlnim cu istoria bogată în activităţi culturale, ce nu poate fi decât un bun prilej întru etalarea spiritualităţii năsăudene. O carte scrisă cu dragostea actului cultural, care va rămâne de acum etalon pentru cultura năsăudeană. Un exemplu demn de urmat, întru păstrarea peste generaţii a istoriei româneşti.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5