Până pe 25 februarie trebuie depusă prima declaraţie unică - Formularul 112

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori nu mai trebuie să stea în fiecare lună la cozi pentru a-şi declara contribuţiile la bugetul de stat.

De anul acesta au la dispoziţie declaraţia unică, formularul 112, privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Declaraţia unică trebuie depusă la unitatea fiscală la care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi de taxe.

,,Formularul 112 se completează de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi de persoanele asimilate angajatorului, instituţiile publice care suportă contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului respectiv.

În această categorie sunt casele de asigurări de sănătate, casele de pensii şi autorităţile publice locale pentru persoanele care beneficiază de ajutor social. De asemenea, declaraţia unică trebuie completată de orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor”, ne-a comunicat ec. Maria Biriş, compartiment Relaţii Publice din cadrul DGFP B-N.

Este important de ştiut că în cazul sediilor secundare care au minimum cinci salariaţi declaraţia se întocmeşte de societatea-mamă şi se va depune la organul fiscal unde aceasta este înregistrată ca plătitoare de taxe şi impozite.

Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie, cu termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor utiliza un singur formular (D112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Până la data de 1 iulie 2011, contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghişeu, în ultima situaţie prezentând Anexa 1 semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie transmise pe suport electronic.

Depunerea prin internet presupune achiziţionarea unui certificat digital calificat de semnătură electronică emis de furnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şi înrolarea acestuia la organele fiscale. După data de 1 iulie, depunerea prin internet devine obligatorie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]