În Parohia Lechinţa, prin preotul Ioan Irimeş, îndemnul Ora et labora prinde rădăcini sănătoase

În această perioadă a Postului Mare, în Biserica din Lechinţa, păstorită de vrednicul slujitor al altarului Ioan Irimeş, s-a săvârşit cea de-a şaptea Taină a Bisericii, aducătoare de sănătate prin vindecări trupeşti şi sufleteşti, de linişte şi pace, de smerenie şi în nădejdea mântuirii. Puterea rugăciunilor rostite de cei 10 preoţi prezenţi: Ioan Păcurar (Herina), Valer Ziman (Vermeş), Radu Petri (Şirioara), Dănuţ Sereţean (Sângeorzu Nou), Horaţiu Mureşan (Chiraleş), Ovidiu Toma (Arcalia), Daniel Bogdan (Viile Tecii), Mircea Băţan (Mireş), Ioan Irimeş (Lechinţa) şi protopopul de Bistriţa – Alexandru Vidican şi prin ungerea cu untdelemnul sfinţit, aduc multe şi nebănuite tămăduiri asupra credincioşilor. Puterea rugăciunii şi credinţa trăită i-a adunat şi de această dată pe mulţi dintre enoriaşii din Lechinţa şi din satele învecinate să se roage împreună.

         La Lechinţa, biserica este mereu deschisă şi prezentă în rândul credincioşilor. Mai ales în această perioadă cu totul specială vin să se spovedească şi să se împărtăşescă, cu trupul şi cu sângele Mântuitorului, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei. Elevii liceului din localitate, împreună cu învăţătorii şi profesorii, cercetează Sfânta Biserică, iar dialogul discret, sincer şi firesc cu părintele paroh îi face pe cei mai mulţi să se apropie de sfântul locaş de rugăciune. De fapt, şi prezenţa părintelui Irimeş în liceu nu este una singulară, dimpotrivă, este una foarte frecventă.

         Deşi era zi de muncă, la sunetul clopotului au venit la Sfânta Biserică să participe la Sfânta Liturghie şi apoi la Taina Sfântului Maslu foarte mulţi lechinţeni. Credincioasele au adus din bucatele casei, din obiectele de îmbrăcăminte ale celor de acasă, copii, bătrâni ori bolnavi, spre a fi binecuvântate spre vindecare şi tămăduire. Întâlnirea credincioşilor cu un aşa frumos sobor de preoţi, amplificată prin râvna deschisă a părintelui paroh Irimeş a înălţat sufletul celor prezenţi, le-a întărit nădejdea şi credinţa în vindecarea trupească şi sufletească primind pecetea untdelemnului sfinţit din partea preoţilor.

         Biserica din Lechinţa a fost ridicată în anul 1938, după ce un credincios a donat locul chiar în centrul localităţii. Până atunci ortodocşii se rugau într-o bisericuţă din lemn amplasată mai la margine. Este amintit preotul Bârsan, care a ridicat şi apoi a slujit în biserică vreme de 40 de ani. O adevărată emulaţie religioasă s-a produs din momentul în care în 1 aprilie 1981 a fost hirotonit pe seama parohiei tânărul licenţiat în Teologie, Ioan Irimeş. Vreme de 36 de ani a ştiut şi ştie să le fie tuturor păstorul cel bun, iar credincioşii au realizat de la început că domnul părinte este de-al lor. Şi astfel, an de an, biserica a devenit mereu plină de lechinţeni dornici să asculte Cuvântul Evangheliei, să se roage împreună. Biserica a fost mereu modernizată, înfrumuseţată, dotată cu tot ceea ce este necesar desfăşurării actului liturgic. Enoriaşii, în frunte cu părintele Irimeş, sunt şi foarte buni creştini când este vorba să-şi ajute aproapele. Anul trecut şi în 2017 au adunat zeci de tone de alimente destinate celor necăjiţi. Ca atare, aici, la Lechinţa, prinde rădăcini adânci, sănătoase, îndemnul benedictin „Ora et labora”.

         În fruntea soborului de preoţi s-a aflat şi de această dată protopopul de Bistriţa, Alexandru Vidican, care a rostit un pilduitor cuvânt de învăţătură despre puterea rugăciunii, despre sărbătorile pascale care se apropie. Părintele protopop a lăudat corul de femei pregătit de Nagy Maria şi grupul de eleve: Alexandra, Ştefania, Iasmina, Ana, pregătite de prof. Rodica Bărbos, comparându-le cu o apă critalină şi cântând aidoma cetelor de îngeri din ceruri. Şi strana, prin Mihai Suciu şi Simion Greab, a reuşit să fie la înălţime în această zi încărcată de daruri duhovniceşti.

         La Sfânta Biserică, prin rugăciuni şi prin ungerea cu untdelemnul sfinţit, credincioşii prezenţi în număr foarte mare s-au împărtăşit cu harul lui Dumnezeu acum, în preajma marelui praznic al Învierii Mântuitorului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5