Pe rolul instanțelor de judecată se află mai multe categorii de procese în care Uniunea Scriitorilor din România este parte

COMUNICAT

Având în vedere dezinformările recent apărute în spațiul public în legătură cu Uniunea Scriitorilor din România şi conducerea acesteia, potrivit cărora Uniunea traversează o „situație financiară deficitară” cu trimitere și la stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, facem următoarele precizări:

Pe rolul instanțelor de judecată se află mai multe categorii de procese în care Uniunea Scriitorilor din România este parte, procese în care anumite persoane au invocat pretinse motive de nelegalitate a Statutului USR și a hotărârilor adoptate de organele USR.

Față de faptul că referitor la aceste procese în spațiul public au apărut diverse informații trunchiate, facem o succintă prezentare de ansamblu a litigiilor.

  1. Dosarul nr. 33155/299/2015

 Dosarul nr. 33155/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 având reclamant pe dl. Popescu Cristian Gheorghe și USR în calitate de pârâtă, are drept obiect solicitarea reclamantului de anulare a unor dispoziții din Statutul Scriitorilor din România, în formele aprobate în anii 2009 şi 2013, înregistrate la Judecătoria Sectorului 1 prin încheierile de şedinţă din 24.09.2009 şi 17.04.2013, pronunţate în dosarele nr. 21112/299/200 şi nr. 16099/299/2013.

În acest dosar, dl. Dan Mircea Cipariu a formulat cerere de intervenție voluntară principală, solicitând „anularea în tot a modificărilor statutare ale Uniunii Scriitorilor din România realizate în anul 2009 și în anul 2013 (…)”.

Pe parcursul desfășurării procesului, atât reclamantul Popescu Cristian Gheorghe, cât și intervenientul Dan Mircea Cipariu au formulat numeroase cereri și au apelat la diverse metode care au condus la tergiversarea cauzei și implicit la amânarea pronunțării unei soluții în cauză.

Astfel, cu titlu de exemplu, precizăm că reclamantul a înțeles sa ridice excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a Preşedintelui USR, excepție respinsă ca neîntemeiată, şi a formulat cerere de recuzare a instanței de judecată, cerere respinsă ca neîntemeiată.

În această cauză, a formulat cerere de intervenție voluntară și dl. Șoitu Grigore, prin care solicită același lucru ca și intervenientul Dan Mircea Cipariu.

Următorul termen de judecată este la 24.03.2016, pentru când se va pune în discuție admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție formulată de Șoitu Grigore.

 

  1. Dosar nr. 112385/299/2015 și 112387/299/2015

Aceste două dosare, înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, au drept obiect cererea formulată de USR privind înregistrarea în scop de opozabilitate față de terți a organelor de conducere, alese legal și statutar în anii 2009 și 2013.

În aceste cauze, Dan Mircea Cipariu a formulat cerere de intervenție voluntară principală solicitând, fără vreo legătură cu obiectul cauzelor, „anularea tuturor modificărilor statutare supuse spre avizare în prezenta cauză”.

De asemenea, în ambele cauze, a formulat cerere de intervenție voluntară Uniunea Artiștilor Plastici din Alba Iulia, cerere care a fost respinsă de instanțele de judecată ca inadmisibilă.

Împotriva soluției de respingere ca inadmisibilă pronunțată în cauza nr. 112387/299/2015, Uniunea Artiștilor Plastici din Alba Iulia a formulat apel înregistrat pe rolul Tribunalului București sub nr. 112387/299/2015/a1 (în care nu s-a fixat termen de judecată).

De asemenea, în ambele dosare a formulat cerere de intervenție voluntară dl. Șoitu Grigore.

În dosarul nr. 112385/299/2015, instanța a anulat cererea de intervenție formulată de Șoitu Grigore ca insuficient timbrată.

În dosarul nr. 112387/299/2015, față de cererea de apel formulată de Uniunea Artiștilor Plastici din Alba Iulia împotriva soluției de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție, instanța: „În temeiul art. 64 alin. 4 NCPC, ia act de suspendarea de drept a cauzei”.

Cauza va rămâne suspendată până la soluționarea căii de atac exercitate de UAP, urmând ca la termenul următor după repunerea pe rol, instanța sa pună in discuția părților admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție formulata de Șoitu Grigore.  

Pe cale de consecință, suspendarea dosarului nr. 112387/299/2015 a intervenit de drept, ca urmare a promovării căii de atac de către Uniunea Artiștilor Plastici din Alba Iulia.

Nesoluționarea acestor cauze până în prezent este rezultatul acțiunilor desfășurate de intervenienți, aceștia formulând numeroase cereri și apelând la diverse metode ce au avut drept rezultat tergiversarea cauzei și amânarea pronunțării unei soluții în cauză.

Cu titlu de exemplu precizăm că intervenienții au înțeles să ridice excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a Preşedintelui USR, excepție respinsăă ca neîntemeiată, şi au formulat cerere de recuzare a instanței de judecată, cerere respinsă ca neîntemeiată.

Reiterăm pe această cale faptul că dosarele nr. 112387/299/2015 și 112385/299/2015 au drept obiect exclusiv înregistrarea în scop de opozabilitate față de terți a organelor de conducere, alese legal și statutar în anii 2009 și 2013.

Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate referitoare la alegerea Președintelui USR nu are caracter constitutiv, singurul scop al acestei proceduri este de a asigura opozabilitatea față de terți a acestor mențiuni.

Pe cale de consecință, independent de îndeplinirea formalităților de publicitate privind componența organelor de conducere ale Uniunii, drepturile acestora de a reprezenta Uniunea în relațiile cu terții nu sunt afectate.

  1. Dosar nr. 2480/300/2016

Dosarul nr. 2480/300/2016 înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 are drept obiect cererea de ordonanță președințială formulată de dl. Dan Mircea Cipariu, prin care solicită suspendarea din funcția de Președinte al USR a dl. Nicolae Manolescu și numirea dl. Dan Mircea Cipariu în funcția de Președinte interimar al USR cu drept de semnătură în bancă.

Față de faptul că cererea a fost greșit îndreptată către Judecătoria Sectorului 2, instanța a dispus declinarea competenței în favoarea Judecătoriei Sectorului 1. Nu s-a înregistrat încă dosarul pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

  1. Dosar nr. 1888/300/2016

În data de 18.01.2016, Dan Mircea Cipariu a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, dosarul nr. 1888/300/2016 având drept obiect acțiunea în constatare prin care solicită în contradictoriu cu USR, constatarea nulității hotărârilor prin care a fost ales președintele USR în anii 2009 și 2013;

În cauză nu s-a fixat încă termen de judecată.

 

  1. Dosar nr. 7540/299/2016

În data de 15.02.2016, Șoitu Grigore a formulat cerere de ordonanță președințială, înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 sub nr. de dosar 7540/299/2016.

Prin cererea formulată, reclamantul solicită suspendarea membrilor Comitetului Director și a Președintelui USR, și numirea lui Dan Mircea Cipariu în funcția de Președinte interimar cu drept de semnătură în bancă;

Dosarul are termen de judecată la 29.02.2016.

Precizăm că informațiile prezentate sunt publice și se regăsesc pe site-ul instanțelor de judecată www.portal.just.ro, la acestea având acces orice persoană interesată.

 Uniunea Scriitorilor din România

 

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]