Pinticu Tecii - File de istorie. Schiţă monografică (1342-2018)

Recent, la Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca a apărut ediţia a II-a a lucrării monografice: PINTICU - File de istorie. Schiţă monografică, autori: prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea şi Vasile Iuga de Sălişte, autorul ediţiei I. Cartea are 413 pagini, format A4, cu 74 pagini mai multe decât ediţia I (339 pagini, format B5). Menţionăm că este vorba de localitatea Pinticu Tecii, judeţul Bistriţa-Năsăud, o localitate predominant românească, atestată documentar la anul 1342, cu o istorie şi tradiţii populare deosebit de frumoase, din care s-au afirmat spirite şi personalităţi puternice ale luptei românilor din Transilvania pentru dreptate, libertate şi egalitate socială, inclusiv pentru artă şi cultură: Constantin Romanu-Vivu, Ştefan Moldovan, Teodor Podariu, Ioan Harşia, Flaviu C. Domşa, Mihai Pântea, Gherman Pântea ş.a.

Monografia localităţii Pinticul Tecii este prefaţată de dr. în istorie Vasile Lechinţan, care apreciază activitatea de cercetare ştiinţifică şi eforturile făcute de autori, prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea şi Vasile Iuga de Sălişte, care aduc locuitorilor pinticani, noi informaţii istorice privind străvechea localitate Pinticu care „are un trecut românesc exemplar în această parte sensibilă a Transilvaniei, expusă nu numai vitregiilor naturii, ci şi atacurilor din afară”, o localitate însemnată, o vatră în care „s-a format o comunitate de români demni, harnici şi neînfricaţi, care s-au luptat din răsputeri pentru Libertate şi Demnitate Naţională”. Istoricul Vasile Lechinţan aduce în prefaţa sa câteva nume noi: preotul Popa Vasile, judele satului, pe nume Ştefan Bucur, aruncaţi în închisoare pe timpul răscoalei condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784-1785), profesorul Grigore Moldovan, cu merite deosebite în Şcolile Blajului, viceprefectul Ştefan Moldovan al Legiunii a XII-a a Câmpiei.

Ediţia a II-a a acestei lucrări monografice Pinticu Tecii, face cinste, demnitate şi onoare autorilor şi locuitorilor satului, este structurată pe 8 capitole şi 57 subcapitole. Lucrarea este interesantă ca abordare şi bogată în conţinut. Ea cuprinde o bogată iconografie: 41 fotografii de grup, 36 fotografii ale unor personalităţi din Pinticu, 19 fotografii ale membrilor conducerii de pe plan local: Primăria Teaca şi Consiliul Local, 5 hărţi, 4 scheme şi schiţe, un număr însemnat de tabele, cronologia preoţilor din parohia Pinticu, schiţa genealogică a familiei Pântea din Pinticu, familiile româneşti cu origine nobilă, familiile satului Pinticu, lista cu cetăţenii din localitatea Pinticu plecaţi la lucru după 1995 în străinătate, în total 60 locuitori.

Autorii au consultat şi folosit o bogată bibliografie selectivă: 87 lucrări generale şi speciale, 25 periodice, 11 lucrări documentare.

Comparativ cu ediţia I-a, acest al doilea volum cuprinde o serie de aspecte şi detalii inedite, dintre care voi puncta doar câteva: două hărţi color de la anii 1769-1773 ale satului Pinticu din perioada dominaţiei habsburgice, denumirea şi evoluţia localităţii Pinticu de la prima atestare documentară (1332) până la 2018; descoperirile arheologice din zonă, îndeosebi de la Dealul Cetăţii (703 m), unde în perioada dacică şi a Daciei Traiane a funcţionat o cetate dacică destul de puternică; documente inedite despre biserica din Pinticu (pp. 102-116); administraţia comunei Teaca cu satele componente Archiud, Budurleni, Ocniţa, Pinticu şi Viile Tecii (pp. 129-133); date despre Francisc Păcurariu (ministru, ambasador, scriitor) şi biblioteca comunală „Francisc Păcurariu din Teaca (p. 136); şcoala şi învăţământul din Teaca şi satul Pinticu (pp. 141-150); intelectualii născuţi în satul Pinticu (pp. 150-152); genealogia familiei Pântea din Pinticu, cu rădăcini în Budeşti, Maramureş şi în familia lui Pintea Viteazul: Pintea, Pîntea, Pinte, Pintye, Pynthe, Pântea (pp. 153-156); familiile nobile şi familiile din satul Pinticu (pp. 157-163), pinticanul Flaviu C. Domşa - participant la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia (pp. 294-295); Gherman Pântea, cu origini pinticane, avocat, deputat, ministru, primar al oraşelor Chişinău şi Odessa, făcându-se cercetări în mai multe localităţi din Basarabia, chiar de unul din autori, Vasile Iuga de Sălişte, care în vara anului 2018, a efectuat o deplasare la Chişinău, raionul Rîşcani, Republica Moldova - la casa memorială a pinticanului Gherman Pântea şi în localitatea Zăicani - locul de naştere al acestuia, descoperindu-se documente inedite (pp. 299-307) şi multe altele de care cititorii se vor bucura şi vor rămâne impresionaţi.

Cu această ocazie Vasile Iuga de Sălişte a organizat un parastas la casa memorială a fostului primar Gherman Pântea din Chişinău, Republica Moldova, oficiat la 25 iunie 2018 de Arhimandritul Andrei, stareţul Mănăstirii „Sf. Apostol Andrei” (de la Durleşti, Chişinău), unde au fost prezenţi: academicianul Valeriu Matei (preşedintele ICR din Republica Moldova), delegaţia Academiei Republicii Moldova, condusă de Mihai Cimpoi şi alte oficialităţi ale Primăriei Buiucani din Chişinău.

Autorii lucrării au introdus şi un capitol (VI) despre comemorarea eroilor martiri din Pinticu, date despre manifestările comemorative din 1990, 1994 şi 2001, consacrate eroilor pinticani, martirului-erou, prefectul Constantin Romanu-Vivu, eroii satului din primul şi al doilea război mondial, completate cu documente din presă şi fotografii (pp. 241-266; 365-400).

Desigur, noutăţile în cel de-al doilea volum monografic sunt cu mult mai multe. Am punctat doar câteva dintre ele. Rămâne ca cititorii şi doritorii de istorie sinceră şi curată să studieze cu atenţie lucrarea, o monografie temeinic documentată, scrisă de autori cu multă dăruire, pasiune şi dragoste faţă de locurile natale şi oamenii Pinticului.

Voi încheia această succintă prezentare a lucrării evidenţiind o secvenţă din Argumentul autorilor: „Am redactat şi completat această ediţie a II-a a cărţii cu multă dăruire şi cu mulţumirea ce ţi-o dă în viaţă roadele unei munci curate, care trebuie pusă întotdeauna în interesul cinstirii istoriei neamului românesc şi a celor care şi-au jertfit viaţa pe altarul gliei strămoşeşti”.

Volumul se înscrie ca o ediţie aniversară consacrată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, detaliu foto de pe coperta 1:

- Grupul statuar al martirilor şi eroilor din Pinticu, dezvelit la 7 octombrie 2001, iar pe coperta 4 - Dealul Cetăţii şi bazinul cu apă sărată al fostelor „Băi Taler” din Pinticu.

Lucrarea are un aspect plăcut cu un număr mare de ilustraţii, de bună calitate, ceea ce îi conferă o notă distinctă, plăcută şi atractivă.

Sincere FELICITĂRI autorilor pentru acest reuşit volum, laudă şi respect muncii lor, care au reuşit ca după 13 ani de la ediţia I (2005) să vină cu un nou volum, la fel de consistent şi bogat în conţinut.

Un sincer „VIRTUS ROMANA REDIVIVA!”, urări de noi împliniri şi bucurii, spre a-şi duce la îndeplinire şi celelalte „obiective şi angajamente” presărate printre paginile cărţii.

 

Prof. Dr. colonel (r.) Vasile Şt. TUTULA


Lansarea cărţii are loc duminică, 7 octombrie, în localitatea Pinticu.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]