Pr. Vasile Beni: Ce sfaturi ne dă Sf. Ioan Botezătorul ?

După Maica Domnului, cel mai cinstit dintre sfinți este Sfântul Ioan Botezătorul, iar importanţa sa este reliefată nu numai de Sfânta Scriptură, ci şi de cele şapte sărbători rânduite de Biserică pentru pomenirea lui. În data de 24 iunie, Ortodoxia sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia şi  Elisabeta. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Și pentru că Zaharia s-a îndoit sau nu i-a venit să creadă că soția sa, Elisabeta, va naște un copil chiar și în vârstă fiind, îngerul îi spune că va fi mut până în ziua când se va naște copilul. După nașterea fiului, Zaharia a fost întrebat ce nume să-i pună și pentru că bătrânul preot nu putea vorbi pe o tăbliță a scris: „Ioan să fie numele lui”.  După ce a scris aceste cuvinte și-a recăpătat darul vorbirii și a profețit în legătură cu misiunea pe care o va avea de Înaintemergător al Domnului.

Cine a fost Sf. Ioan Botezătorul şi care a fost rolul său în iconomia mântuirii? Răspunsul simplu ar fi că „Cel care l-a botezat pe Iisus Hristos sau cel care a pregătit calea Domnului. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci şi acela de a-L descoperi lumii ca Mesia şi Fiul lui Dumnezeu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. După naşterea sa minunată şi vieţuirea în pustie, în post şi rugăciune, Sfântul Ioan a predicat în pustiul Iordanului botezul pocăinţei şi a propovăduit lui Israel pe Mesia. „Rostul venirii Sfântului Ioan la Iordan pentru a propovădui şi a practica botezul pocăinţei era mai mare decât simplul botez, şi anume, trebuia să arate mulţimilor lui Israel pe Iisus din Nazaret nu ca fiind El fiul lui Iosif, ci Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. El mărturiseşte dumnezeirea lui Iisus Hristos. Evanghelia ne arată că Iisus a venit la Ioan ca să fie botezat, iar Ioan a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Sfântul Ioan Botezătorul este numit prooroc, chiar dacă nu a scris o carte cu profeţii, pentru faptul că el a prorocit taina Jertfei Domnului Hristos pe cruce când a mărturisit vederea Mielului lui Dumnezeu şi pentru prevestirea trimiterii de la Tatăl, la rugămintea Fiului, a Sfântului Duh în chip de limbi de foc.

Ce sfaturi ne dă Sf. Ioan Botezătorul?- Sfântul Ioan Botezătorul predica: Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Prin aceasta cerea ca oamenii să-şi schimbe modul de a gândi, de a vieţui şi de a făptui. În mod concret, le spunea: cel care are două haine să dea şi celui care nu are. Asemenea, şi cei care au bucate să dea şi celor săraci hrană. Sfântul Ioan Botezătorul predica pocăinţa ca o schimbare de ordin social, de îmbunătăţire, de înduhovnicire a relaţiei dintre oameni pe baza credinţei în Dumnezeu. De aceea, el rămâne marele dascăl al pocăinţei şi este pictat în icoana Judecăţii de Apoi „Deisi” ca fiind rugător împreună cu Maica Domnului pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp să arate şi faptele pocăinţei pentru că au trecut la cele cereşti. Să căutăm, așadar, ca fiecare dintre noi să-I urmăm sfaturile care sunt căi și mijloace sigure care ne conduc spre împărăția lui Dumnezeu. Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5