Pr .Vasile Beni: Important este să ştim să facem o prioritate a lucrurilor din viaţa noastră

Textul Evangheliei la Duminica a 3-a după Rusalii: „Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va disprețui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 22-33).

Dragii noştri credincioşi!

Dacă suntem atenţi la cursul vieţii noastre, fiecare dintre noi, de la leagăn până la mormânt, suntem în căutarea unor lucruri: caută pruncul să afle sânul mamei ca să se hrănească; caută copilaşul care merge la şcoală să asimileze învăţătura transmisă de dascăl; caută omul bolnav să respecte sfatul medicului ca să se facă sănătos; caută tânărul să-şi facă un rost în viaţă; caută părinţii să le ofere copiilor cele de trebuinţă; caută oamenii în vârstă să fie înţelepţi, potrivit vârstei lor şi să se întâlnească cu Dumnezeu pentru zilele sau anii pe care-i mai au de trăit, şi exemplele pot continua.

Este foarte adevărat că fiecare dintre noi suntem o persoană dezmembrată, pentru că serviciul, familia sau lucrurile pe care le facem    ne cheamă într-o parte sau  într-alta. Important este să ştim să facem o ierahizare a lucrurilor din viaţa noastră. Iar Evanghelia de astăzi tocmai acest lucru ne îndeamnă să-l facem.

Pentru că dacă suntem atenţi, textul Evangheliei Duminicii a treia de după Rusalii de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei  din capitolul  6, versetele 22 până la 33, rezumată în calendar sub titlul „Despre grijile vieţii”, este una dintre cele mai frumoase şi mai pline de substanţă şi face parte din Predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În partea a doua a acestei predici, după ce Mântuitorul arată că „faptele dreptăţii” - milostenia, rugăciunea şi postul - trebuie săvârşite în taină, iar nu pentru slavă deşartă, El ne îndeamnă să nu ne adunăm comori pe pământ, ci în cer; să ne păstrăm curat ochiul inimii, căci altfel, lipsiţi de lumina „care este în noi”, întreaga noastră existenţă nu va fi altceva decât o bâjbâială sau dibuire în întuneric. Ne îndeamnă să nu ne facem slujitori ai lui „mamona”, adică ai bogăţiilor lumeşti, căci „nimeni nu poate să slujească la doi domni”.

 În ceea ce priveşte necesităţile vieţii, să ne punem cu toată puterea încrederea în Tatăl Ceresc, căci El poartă de grijă întregii creaţii şi cu atât mai mult omului, coroana creaţiei, şi să căutăm „mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui”.

Sfânta Evanghelie din această duminică ne îndeamnă să nu devenim robii materiei, să nu ne lăsăm biruiţi de grijile materiale. Adresându-Se ascultătorilor Săi şi fiecăruia dintre noi, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: „Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca (...). Priviţi la păsările cerului, luaţi seama la crinii câmpului” (Matei 6; 25, 26, 28).

Această Evanghelie ne face o stăruitoare chemare din partea Mântuitorului ca, mai înainte de a ne îngriji de cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i este cel mai mult de trebuinţă sufletului, şi anume Împărăţia cerurilor. Evanghelia ce se citeşte în această duminică se încheie astfel: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă!” (Matei 6, 33).

Iar dacă ar trebui să dăm un răspuns cum putem să căutăm împărăţia lui Dumnezeu în fiecare zi, cred că potrivite ar fi cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care ne învaţă: „Atunci când ne trezim să ne uităm la cer, acolo unde Dumnezeu îşi are tronul şi ne poartă de grijă, apoi să privim spre pământ, unde vom ajunge când Dumnezeu va vrea, iar apoi să privim împrejurul nostru şi să privim pe cei care sunt bolnavi, în suferinţă, să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, să-i mulţumim şi să-i cerem ajutor”. Amin!                            

 

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5