Pr. Vasile Beni: Sfaturile Sfântului Ioan Botezătorul

Cu ziua de 7 ianuarie se încheie perioada sărbătorilor de iarnă- a Crăciunului, Anului Nou şi a Bobotezei. Iar cea de-a doua zi a Bobotezei este închinată pomenirii sfântului Ioan, a celui care l-a botezat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în râul Iordan. La câteva scurte învăţături la această frumoasă şi măreaţă sărbătoare mă voi opri în cele ce urmează:

1.Cine a fost Ioan Botezătorul Dacă ar trebui să dăm un răspuns - cine a fost Sf.Ioan Botezătorul? - răspunsul simplu ar fi că „Cel care l-a botezat pe Iisus Hristos sau cel care a pregătit calea Domnului Pentru că după Maica Domnului cel mai cinstit dintre sfinți este Sf.Ioan Botezătorul”.

 Sf. Ioan este cel mai popular dintre sfinţi, iar importanţa sa este reliefată nu numai de Sfânta Scriptură, ci şi de cele şapte sărbători rânduite de Biserică pentru pomenirea lui. După naşterea sa minunată şi vieţuirea în pustie, în post şi rugăciune, Sfântul Ioan a predicat în pustiul Iordanului botezul pocăinţei şi a propovăduit lui Israel pe Mesia.       

2.Misiunea Sfântului Ioan a fost acela de a propovădui şi practica botezul pocăinţei, dar şi de a arăta că Iisus este fiul lui Dumnezeu Rostul venirii Sfântului Ioan la Iordan pentru a propovădui şi a practica botezul pocăinţei era mai mare decât simplul botez, şi anume, trebuia să arate mulţimilor lui Israel pe Iisus din Nazaret nu ca fiind El fiul lui Iosif, ci Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. El mărturiseşte dumnezeirea lui Iisus Hristos. Evanghelia ne arată că Iisus a venit la Ioan ca să fie botezat, iar Ioan a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Prin aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul arată că Iisus, Care vine să fie botezat, nu are nevoie de botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, pentru că El este fără de păcat, ci mai mult, El va ridica păcatul sau păcatele lumii. Sfântul Ioan Botezătorul este numit prorooc, chiar dacă nu a scris o carte cu profeţii, pentru faptul că el a prorocit taina Jertfei Domnului Hristos pe cruce când a mărturisit vederea Mielului lui Dumnezeu şi pentru prevestirea trimiterii de la Tatăl, la rugămintea Fiului, a Sfântului Duh în chip de limbi de foc.

3.Sfaturile pe care ni le dă Sfântul Ioan Botezătorul Sunt multe şi cu mesaj care cred că în mai puţine cuvinte ne îndeamnă să devenim mai buni, pentru că nimic nu-l poate mântui pe om decât mărturisirea păcatelor și schimbarea vieții. ar cu sfaturile Sf.Ioan Botezătorul ne întâlnim în Sf. Scriptură în Evanghelia după Luca capitolul 3,9-14. „El trebuie să crească iar eu să mă micșorez.

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă...

Deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.

Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem, deci?

Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea.

Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: Învăţătorule, noi ce să facem?

El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit.

Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră.

Spre final, m-aş opri la câteva dintre sfaturile pe care Sf.Ioan ni le-a dat şi acestea ar putea fi:

a- Iisus este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, prin urmare să avem credință în El;

b -Sfântul Ioan ne sfătuieşte cum să ne comportăm fiecare dintre noi în societate.

c-Misiunea şi îndemnul pentru fiecare dintre noi de a aduce pe alții la Hristos,pentru că:

,,E frumos când poți în viață să fii darnic și milos

Să ajuți pe toți orfanii, să hrănești pe toți sărmanii e frumos!

Însă lucrul cel mai mare fapta cea mai de folos,

E să aduci pe un om pe oricare de la o viață de pierzare la Iisus Hristos. Amin.

La mulți ani tuturor sărbătoriţilor!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5